Analyse om brug af data

18.07.2017

Ny analyse fra projektet Big Data Business Academy belyser danske virksomheders dataparathed og modenheden i forhold til anvendelse af data. Analysen viser blandt andet, at danske virksomheder ikke altid formår at anvende data optimalt.

Big data og datadrevet forretningsudvikling er centrale temaer for virksomheder landet over. Selvom mange har en klar forestilling om, hvor de befinder sig i forhold til udnyttelsen af data, så er det ikke altid, at danske virksomheder formår at anvende data optimalt og dermed får de ikke forankret beslutningen om brug af data godt nok.
 

Ny analyse

Big Data Business Academy har udarbejdet en ny rapport som giver et indblik i, hvilke parametre der har betydning for dataindsatsen i danske virksomheder. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med 22 danske virksomheder på tværs af sektorer, størrelse og geografisk placering.

Rapporten giver også konkrete forslag til, hvordan man sætter skub i den forandring, der skal til for at få succes med big data i en virksomhed. Baseret på analysen af de gennemførte interviews, sættes der blandt andet fokus på, hvordan forandringen kan skabe værdi via optimering af virksomhedens ressourcer og aktiviteter, men også at den sociale kontekst spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe succesfulde Big Data-projekter med højt afkast.
 

FIRE VIGTIGE betragtninger

Undersøgelsen peger på fire områder, hvor virksomhederne skal sætte ind i forhold til Big Data.

For det første, er det vigtigt med ledelsens opbakning, hvis man vil lykkes med Big Data. Derudover skal man danne sig et realistisk billede af virksomhedens ”modenhedstrin”, før man kaster sig ud i store investeringer. Samarbejde på tværs af organisationens afdelinger, er også alfa omega, ligesom data-arbejdet skal inkorporeres som en dominerende tankegang i virksomheden, således at man udnytter den genererede viden optimalt.

Det er afgørende at virksomhedens medarbejdere stoler på analyserne, og at folk i organisationen interesserer sig for, hvad det er, man kan lære af data – ellers bliver der bare samlet en masse data op, som aldrig bliver brugt, og man risikerer at bruge ressourcer på noget, som ikke giver værdi. Af den nye analyse fremgår det blandt andet at der skal sættes ind på følgende områder:

 • SÆT DATA PÅ DEN STRATEGISKE DAGSORDEN
  Ledelsens opbakning er vigtig for at lykkes med Big data. Erfaringerne viser, at projekter, som er forankret i den øverste ledelse og har strategisk opmærksomhed, har større sandsynlighed for at blive en succes.
 • UNDGÅ OVERINVESTERINGER
  Før man som virksomhed kaster sig ud i store investeringer, er det vigtigt, at man får dannet sig et klart billede af sin nuværende situation. Virksomheder befinder sig på forskellige ”modenhedstrin” i forhold til brug og udnyttelse af data, og det er vigtigt at tage afsæt i det niveau, der passer til virksomheden. Gør man ikke det, risikerer man at overinvestere eller investere forkert.
 • NEDBRYD SILOERNE
  En vigtig forudsætning for at lykkes med Big Data er, at der arbejdes på tværs af organisatoriske skel. Ofte skabes den største værdi, når der samarbejdes om data på tværs af afdelinger, og når datakilder i forskellige afdelinger kombineres, eksempelvis ved at analysere sammenhænge mellem produktions- og driftsdata eller kunde- og markedsdata – eventuelt også i kombination med eksterne datakilder. Der er behov for gensidig indsigt og forståelse for både it og forretning.
 • DATA SOM MINDSET
  Virksomhedens kultur spiller en væsentlig rolle i forhold til, hvordan data opfattes og anvendes. Hvis virksomheden skal nå dertil, hvor beslutninger er faktabaserede og ikke træffes ud fra mavefornemmelser, skal der være en accept af data i organisationen. Samtidig kræver tværgående dataanalyser, at medarbejderne stoler på data, der er genereret i andre afdelinger. Denne kultur kan desuden være fremmende for gensidig forståelse i organisationen og kan danne grundlag for fælles mål og performancemålinger.

Læs analysen

Hele analysen, der bærer titlen 'Find vej i din dataindsats', kan læses ved at benytte nedenstående link.

Projektet

Big Data Business Academy udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om Big Data, der blev udbudt i 2015. Projekter fokuserer på danske virksomheders arbejde med big data - særligt på det strategiske plan. Læs mere om projektet nedenfor, hvor der også findes et link til tidligere temaindkaldelser som er blevet udbudt af Industriens Fond.

Læs mere

Big Data Business Academy har sin egen hjemmeside, hvor der kan læses mere om projektets konkrete arbejde med en række danske virksomheder. Besøg hjemmesiden nedenfor.