Gateway to India’s Smart Cities

Projektet skal ruste danske virksomheder til at eksportere smart city-løsninger til Indien.

Der er store eksportmuligheder for danske virksomheder i store vækstøkonomier som eksempelvis Indien. Disse muligheder har dansk erhvervsliv endnu ikke formået at udnytte til fulde og derfor sakker Danmarks eksport til disse lande bagud, når der sammenlignes med en række andre EU-landes eksport.
 
Formålet med projektet er at hjælpe danske virksomheder til at opnå eksportsucces til Indien. Landet efterspørger specifikt produkter og løsninger inden for blandt andet cleantech, som kan leveres af danske virksomheder. De indiske myndigheder gennemfører i disse år et ambitiøst byudviklingsprogram, kaldet ”100 Smart Cities”. Programmet skal bidrage til opdateringen af indiske storbyer, så de bliver mere bæredygtige og bedre kan ruste sig til den voldsomme vækst, der er sket i de foregående år og som ventes at fortsætte mange år endnu.
 
Som led i byudviklingsprogrammet har indiske myndigheder afsat millioner af kroner til indkøb af nye løsninger. Ved at synliggøre, dissekere og formidle det indiske byudviklingsprogram ”100 Smart Cities” til dansk erhvervsliv, er der målet, at flere danske virksomheder kan blive seriøse bejlere til at vinde de mange udbud, der forventes at komme fra de indiske myndigheder i den kommende tid.
 
Projektet ”Gateway to India’s Smart Cities” henvender sig til små og mellemstore danske virksomheder, hvis produkter og ydelser passer til det indiske byudviklingsprogram. Målsætningen er, at 45 virksomheder kommer til at deltage i projektet og på baggrund af disse 45 forløb udvikles en model, der kan overføres til andre danske virksomheder, der har mod på at kaste sig ud i den komplicerede udbudsproces der knytter sig til det indiske byudviklingsprogram.
 
Projektet udføres af Asia House i samarbejde med Innovation Centre Denmark i Indien og rådgivningsvirksomheden Quercus Group.
 

METODE 

Projektet består af følgende aktiviteter: 
 
 • Vidensopbygning: 
  Projektet kortlægger hvilke internationale modeller og erfaringer der allerede findes og kortlægger desuden aktuelle udbud fra Indiens ”100 Smart Cities”-program. 
 • Kapacitetsopbygning: 
  Projektet afholder en workshop, hvor formålet er at opbygge de deltagende virksomheders kapacitet til at indgå i udbudsprocesser under det indiske byudviklingsprogram. Endvidere skal virksomhederne på delegationsrejse til relevante destinationer i Indien, for at besøge de lokale myndigheder, potentielle partnere og se eksempler på eksisterende smart city-projekter. Afslutningsvis i denne aktivitet skal virksomhederne deltage i endnu en workshop, hvor de skal færdiggøre en ”go-to-market”-strategi, for at indgå i konkrete udbud i Indien. 
 • Implementering: 
  I denne aktivitet vil virksomhederne forberede og indgive en ansøgning på udbud under det indiske byplanlægningsprogram. 
 

EFFEKT

For at dansk erhvervsliv kan kapitalisere på de store forretningsmuligheder, der eksisterer i Indien, kræver det viden og kapacitet til at indgå i offentlige udbudsprocesser. Projektet skal munde ud i en model, der kan være et brugbart redskab for øvrige danske virksomheder, når de skal analysere hvilke strategiske beslutninger, der kan styrke virksomheden til at indgå i et udbud i Indien.
 
Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet: 
 
 • 15 procent af de deltagende virksomheder skal ved projektets afslutning have deltaget i en specifik ansøgning på et udbud under det indiske byudviklingsprogram. 
 • Udviklingen af en kvalificeret og let anvendelig dansk model, som beskriver de centrale beslutninger og analyser, en dansk virksomhed bør træffe og gennemføre i sin strategiske planlægning af, hvordan den skal tilgå en udbudsmulighed under det indiske byudviklingsprogram. 
 • Centrale aktører har ved projektets afslutning tilkendegivet interesse i at se en videreudvikling af projektet, metoderne og resultaterne. 
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Gateway to India’s Smart Cities 

Projektejer: 
Asia House 

Tid: 
2017-2018

Støttet med: 
1,1 mio. kroner

Hjemmeside: 
Smart City India

BESØG PARTNERNE

Projektet udføres af Asia House i samarbejde med Innovation Centre Denmark i Indien og rådgivningsvirksomheden Quercus Group. Besøg partnerne her:
 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Susanne Rumohr Hækkerup 
Direktør
Telefon: 35 26 56 11 
Mail: srh@asia-house.dk 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Karen Agnethe Harild
Projektchef
Telefon: 33 37 62 09
Mail: kah@industriensfond.dk