UNLEASH

Projektet vil sætte FN’s 17 verdensmål på agendaen gennem afvikling af international konference.

Foreningen UNLEASH er en organisation, der ønsker at bidrage til en bedre verden og levere banebrydende løsninger til FN’s 17 verdensmål (SDG'er) gennem inspiration og støtte til unge talenter.
 
Derfor etablerer organisationen dette projekt med to konkrete initiativer. Det ene initiativ har til formål opbygge et virtuelt netværk, der har til hensigt at forbinde unge over hele verden i samarbejder omkring at gøre verden mere bæredygtig – økonomisk, socialt og miljømæssigt.
 
Det andet initiativ har til formål at samle 1.000 udvalgte unge talenter fra hele verden i aldersgruppen 20-35 år til den årlige konference UNLEASH, som i 2017 afholdes i Danmark, efterfulgt af Silicon Valley, Singapore og Mumbai og til sidst New York i 2030.
 
De unge talenter skal sammen med en række danske virksomheder, finde løsninger og strategier, der kan bidrage til opfyldelsen af de 17 verdensmål, men med særligt fokus på de enkelte mål, som er relevante for det enkelte vækstlands ekspertise og behov. Af de 1.000 talenter vil 900 være fra udlandet og cirka 100 fra Danmark. Der vil i udvælgelsen blive lagt vægt på at få en alsidig gruppe af faglige områder og interesser repræsenteret. Selve konferencen, UNLEASH, afholdes fra den 10. august til den 22. august 2017. 
 
 

METODE 

UNLEASH afvikles over 9 dage og består af tre hovedaktiviteter, som de unge talenter skal deltage i. Aktiviteterne er placeret flere forskellige steder i Danmark.
 
 • København
  I de første to dage er de 1.000 talenter samlet i København, hvor de vil blive budt velkommen og introduceret til SDG’erne samt innovative danske virksomheder. Ud over kulturelle oplevelser i København og inspirerende oplæg og besøg, giver opholdet også anledning til, at deltagerne i samlet flok kan gøre opmærksom på UNLEASH i danske og internationale medier.
 • Højskoler
  Herefter fordeles deltagerne på 15 højskoler rundt om i Danmark, hvor de skal leve og bo sammen i fire dage. Her har de unge talenter til opgave at vise nye veje til nye former for samarbejde og udvikle og findpudse deres løsninger igennem en innovation challenge. Det er det samarbejde, som skal udgøre et varigt fundament for håndteringen af fælles, globale udfordringer og muligheder.
 • Aarhus
  Efterfølgende samles alle talenterne tre dage i Aarhus, som i 2017 er europæisk kulturhovedstad under overskriften RETHINK, hvilket inkluderer bæredygtighedsagendaen. Her skal deltagerne igennem forskellige aktiviteter sætte deres præg på byen og deltage i den store prisuddeling i Musikhuset d. 21. august, hvor verdenskendte bæredygtighedsforkæmpere, såsom Ashish Thakkar (Mara Group), Bjarke Ingels (BIG), Olafur Eliasson (Studio Olafur Eliasson), Salman Khan (Khan Academy) med flere, giver inspirerende taler. UNLEASH er dermed også et såkaldt strategisk projekt under kulturbyen, hvorfor UNLEASH skal afsluttes i Aarhus. 
 

MÅLSÆTNING

Projektet forventer, at der bliver skabt et globalt online netværk for unge globale talenter, der alle deler målet om opnåelse og indfrielse af FN’s 17 verdensmål. Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet: 
 
 • Etablering af tænketanke, hver bestående af 40-50 såkaldte first movers. Disse talenter kan eksempelvis findes via afholdelse af en case competition i samarbejde med et af de konsulenthuse, som er partner til UNLEASH, eller ved at større virksomheder understøtter deres opstart. 
 • Kickstarte afholdelse af en sammenkomst hvert andet år, der fokuserer på FN’s verdensmål og skaber konkret handling.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
UNLEASH

Projektejer:
Foreningen UNLEASH

Tid:
2016-2017

Støttet med: 
2,0 mio. kroner

Hjemmeside: 
UNLEASH

mere om målene

På en dedikeret hjemmeside under FN kan man læse meget mere om de 17 sustainable development goals.
 

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Flemming Besenbacher
Bestyrelsesformand
Telefon: 23 38 22 04
Mail: f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk

Projektansvarlig Industriens Fond: 

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 06
Mail: ckk@industriensfond.dk