Hvad støtter Industriens Fond?

Industriens Fond er en uafhængig erhvervsdrivende fond, der støtter nyskabende og inspirerende projekter, der skal fremme dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne.

Industriens Fond er en uafhængig erhvervsdrivende fond, der støtter nyskabende og inspirerende projekter, der har potentialet til at fremme dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne inden for såvel traditionelle som nye områder og teknologier. Industriens Fond er således ikke en venturefond.

Projekterne skal være økonomisk bæredygtige, så de fremadrettet – efter endt støtte – vil kunne fortsætte uden økonomiske tilskud. Viden, kompetencer og teknologier som udvikles i et støttet projekt skal kunne replikeres og således gavne industri og erhvervsliv som helhed. Industriens Fond har identificeret følgende fokusområder som afgørende i relation til at styrke konkurrenceevnen i dansk industri og erhvervsliv:

 • Viden
 • Kompetencer
 • Iværksætteri & Innovation
 • Globalisering & Åbenhed

Projekter og initiativer, der kan opnå støtte, kan for eksempel have til formål at udvikle ny viden og forbedre kompetencer inden for dansk erhvervsliv og industri, øge virkelysten og understøtte iværksætteri eller markedsføre Danmark som eksportland eller marked for internationale investeringer. Industriens Fond samarbejder gerne med andre fonde eller organisationer om støtte til et projekt eller en idé. Det skal blot være tydeligt, hvordan de forskellige parter hver især bidrager til projektet.
 

Hvad støtter fonden ikke?

Industriens Fond støtter udelukkende projekter der gavner dansk erhvervslivs, og særligt dansk industris, konkurrenceevne. Det kan være inden for mange brancher, emner og teknologier, men som udgangspunkt yder Industriens Fond ikke støtte til følgende:

 • Enkeltpersoner.
 • Aktiviteter, der udelukkende tjener et indtjeningsmæssigt formål i forhold til enkeltvirksomheder.
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet.
 • Opgaver eller projekter, der tidligere har været offentligt støttet, men hvor finansieringen er bortfaldet.
 • Kulturelle formål.
 • Projekter hvor faglitteratur, lærebøger eller undervisningsmateriale er et bærende element.
 • Studierejser.
 • Webprojekter og projekter, hvor webportaler er det bærende element.
 • Anskaffelse af maskiner eller andet materiel, medmindre de er en essentiel del af det samlede projekt.

Fondens fokusområder

 • Viden
 • Kompetencer
 • Iværksætteri & Innovation
 • Globalisering & Åbenhed

Læs mere om Industriens Fonds fokusområder og strategi ved at benytte de to links nedenfor.