Fondens fokusområder

Fonden fokuserer på projekter inden for fire fokusområder.

Industriens Fond arbejder på at fremme dansk konkurrenceevne. Fonden lægger vægt på, at både projektejere, projektdeltagere og virksomheder uden for selve projektet får nytte af de projekter, som Fonden involverer sig i. "Open Source-princippet" er derfor et bærende princip i alle de projekter, som Fonden engagerer sig i.

Fonden lægger stor vægt på en grundig evaluering af de projekter, som Fonden engagerer sig i og der arbejdes derfor systematisk med effektvurdering og evaluering.

Fondens projekter ligger alle inden for fire fokusområder, som er følgende:

 • Viden
  Industriens Fond udvikler og støtter projekter, hvis sigte er at bibringe virksomheder viden og redskaber, som kan bidrage til at styrke virksomheders konkurrenceevne og værditilvækst.
   
 • Kompetencer
  Industriens Fond udvikler og støtter projekter, der kan bidrage til at sikre, at virksomheder fremadrettet har adgang til arbejdskraft med relevant uddannelsesbaggrund, herunder at de er i stand til at tiltrække, udvikle og fastholde de relevante medarbejdere.
   
 • Iværksætteri og Innovation
  Industriens Fond støtter og udvikler projekter, der øger lysten og evnen til at starte og realisere potentielt store vækstpotentialer i nye virksomheder. Evnen til at se nye muligheder og innovere i forhold til produkter og processer er ligeledes et område af stor betydning for dansk konkurrenceevne.
   
 • Globalisering og Åbenhed
  Industriens Fond støtter og udvikler projekter med fokus på at øge virksomhedernes mulighed for at udnytte det vækstpotentiale og imødegå de udfordringer, der ligger i globaliseringen, nationalt som internationalt.

evaluering

Fonden arbejder systematisk med evaluering af projekter og projektforløb. Læs mere om arbejdet nedenfor.