Net-Sights

Projektet skal sørge for at alle danske aktører inden for bæredygtig produktion samles et sted. På den måde udnyttes potentialet bedre.

Formålet med Net-Sights er at kortlægge samarbejder og tiltag inden for bæredygtig produktion i Danmark. Projektet skal udvikle og implementere en åben datadrevet platform som skaber et let overskueligt billede af de netværk og aktører, der findes inden for bæredygtig produktion i Danmark. Platformen stilles til rådighed for virksomheder, organisationer, forskere og andre interessenter og projektet skal helt overordnet adressere én enkelt problematik: selvom Danmark er langt fremme på bæredygtighedsområdet, så er potentialet endnu større.

Den udfordring skal den nye platform løse. Med en åben platform kan alle aktører navigere bedre og hurtigere i forhold til at indhente viden og påbegynde nye partnerskaber omkring bæredygtig produktion.

Manglende viden om hvad andre virksomheder laver, manglende overblik over samarbejdsmuligheder, sammenslutninger og netværk, samt et usystematisk arbejde med vidensopsamling medvirker alt sammen til, at potentialet i Danmark ikke udnyttes fuldt ud.

Erfaringer med netværksindsigter i klynger eller i store organisationer har ellers vist, at en struktureret kortlægning af samarbejdet kan føre afgørende viden med sig, og det er også forventningen til Net-Sights.

Platformen designes, så den hele tiden kan udvides med ny data og nye samarbejder. Derudover designes den på en måde, så den fremadrettet også kan benyttes inden for andre emneområder end bæredygtig produktion.

Projektet forventes at vare i cirka halvandet år, og når platformen er færdigdesignet, så forankres den hos DTU.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Net-Sights

Projektejer: 
DTU

Tid: 
2015-2016

Støttet med: 
1,4 mio. kroner

Hjemmeside:
www.netsights.dk

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Anja Maier
Professor
Telefon: 45 25 60 45
Mail: amai@dtu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
Telefon: 33 37 62 07
Mail: kwk@industriensfond.dk