SpinIN 2.0

Et velgennemført pilotprojekt er fundamentet for Spinin 2.0, der skal udbrede Spinin-metoden, så flere universiteter kan hjælpe deres studenteriværksættere til øget vækst.

SPININ-metoden udspringer af et samarbejde mellem Industriens Fond og Aarhus Universitet. Metoden går ud på at etablere et velfungerende match mellem en studenteriværksætter og en etableret virksomhed. Pilotprojektet, bare kaldet Spinin, har gennemført en snes matching-forløb med gode resultater til følge. På den baggrund skal metoden nu bredes ud til flere universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, hvor den kan gavne iværksættervirksomheder der udspringer fra universitetet eller institutionen.
 

Formål og udførelse

Med SPININ 2.0 skal metoden bredes ud. Det gøres i praksis ved at uddanne personale på nogle af de øvrige danske universiteter, så de bliver trænet i at skabe og facilitere succesfulde samarbejder mellem iværksættervirksomheder og etablerede virksomheder.
 

Målsætning

Der er opstillet nogle klare målsætninger for udrulningen og udbredelsen til øvrige universiteter og virksomheder.

  • Tre til fire danske universiteter skal deltage
  • Hvert universitet skaber mellem 10 og 20 samarbejder
  • SpinIN-metoden bliver en bæredygtig forretningsmodel
  • Dokumenteret vækst og udvikling hos de deltagende virksomheder
  • Jobskabelse hos de deltagende virksomheder

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
SpinIN 2.0

Projektejer: 
Aarhus Universitet

Tid: 
2015 - 2017

Støttet med: 
3,8 mio. kroner

Website:
http://spin-in.au.dk/

pilotprojektet

Her på siden kan der også læses mere om det pilotprojekt, som er baggrunden for SpinIN 2.0.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Anne Sofie Dahlmann Breindahl
Udviklingskonsulent
Telefon: 21 52 55 39
Mail: asb@aec.au.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
Telefon: 33 37 62 07
Mail: kwk@industriensfond.dk