Økonomi & Uddelinger

Industriens Fond har en egenkapital i omegnen af 5 mia. kroner og uddeler op mod 250 mio. kroner årligt.

Industriens Fond er med en egenkapital på næsten 5 mia. kroner blandt de største fonde i Danmark. Egenkapitalen består af en aktiepost i Nykredit A/S, samt en likvid formue, der primært er placeret i obligationer og børsnoterede aktier.

Industriens Fond anvender op mod 250 mio. kroner årligt til egne initiativer og ansøgerdrevne projekter, der bidrager til opfyldelsen af Fondens mission. Driftsudgifterne i Industriens Fond er budgetteret til 10 mio. kroner årligt. Industriens Fond forventer variationer i driftsudgifterne proportionalt med antallet af projekter, der modtager støtte og antallet og omfanget af de initiativer, som Fonden selv udvikler og iværksætter.

Yderligere indblik i Industriens Fonds økonomi og uddelinger findes i Fondens årsrapporter og årsberetninger.

uddelinger

Industriens Fonds bestyrelse har fastlagt en ambition om, at der årligt kan ske uddelinger i omegnen af 250 mio. kroner, i det omfang det vurderes, at der er tale om relevante projekter, som fremmer dansk erhvervslivs og i særdeleshed dansk industris konkurrenceevne.

Alle Fondens projekter er præsenteret på Fondens hjemmeside, mens en samlet oversigt over Fondens aktive bevillinger, findes i Fondens årsberetning.

Af Fondens strategi fremgår det hvad der lægges vægt på når Fonden uddeler penge. Ligeledes er der opstillet en række kriterier for hvad Fonden støtter - og hvad Fonden ikke støtter. Projekter, som modtager bevilling fra Industriens Fond, skal aflægge regnskab som beskrevet i Fondens praksis for regnskabsaflæggelse.