AM-Hub

DANMARKS NATIONALE PLATFORM FOR ADDITIVE FREMSTILLING, AM Hub, SKAL ARBEJDE FOR AT ØGE ANVENDELSEN AF 3D PRINT-TEKNOLOGIEN I INDUSTRIEN.

AM-Hub har til formål at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne gennem øget kendskab og læring i anvendelsen af nye teknologier i forretningsmodeller og som et forandringsværktøj således, at særligt additiv fremstilling i en dansk kontekst bliver en kilde til innovation, bæredygtig produktion og værdiskabelse.

Missionen for AM-Hub er at sætte additiv fremstilling på dagsordenen i Danmark og at sætte Danmark som digitalt fremstilingsland inden for 3D print og additive manufacturing på verdenskortet.

AM-Hub bliver således Danmarks videnscenter indenfor digital og additiv fremstilling, der skal samle danske virksomheder med interesse for additiv fremstilling og økosystemet omkring det. Formålet er at udvikle og disseminere ny viden og indsigt i de muligheder, der ligger i additiv fremstilling, så fremtidens kompetencer opbygges i industrien og det sikres, at ny viden bringes i anvendelse ved udvikling af nye forretningsmodeller og innovative og bæredygtige løsninger.

AM-Hub er et nationalt samlingspunkt, med stærke internationale samarbejdsrelationer, og bygger således bro mellem aktører og forskellige industrier. AM-Hub er etableret som en erhvervsdrivende fond under navnet Danish AM Hub og vil arbejde for at styrke værdi og vækst for dansk erhvervsliv gennem brug af digital fremstilling, nye forretningsmodeller og en innovativ tilgang til fremtidens behov.
 

AKTIVITETER

AM-Hub kommer til at give virksomheder og organisationer mulighed for at lære, forstå og eksperimentere med henblik på at skabe nye forretningsmodeller, ledelse og hvordan nyt mindset i praksis kan styrke innovation og udvikling gennem digital fremstilling og primært additiv fremstilling.

AM-Hub vil tilbyde adgang til værktøjer, egne og andres kurser og uddannelser, viden og inspiration om forretningsudvikling og innovation gennem i nye digitale fremstillingsteknologier og modeller. AM-Hub samler og formidler cases, nationalt og internationalt. Der afholdes events, arrangementer og afholdes Danmarks årlige AM Summit. Desuden publicerer AM-Hub også Danmarks årlige AM-rapport, der giver en analyse af det danske 3D print landskab.

Industriens Fonds bevilling til AM-Hub er øremærket en række specifikke aktiviteter. Til det formål udvikler og initierer AM-Hub en lang række projekter, programmer og initiativer, der udfordrer, eksperimenterer og dokumenterer, hvordan brugen af Additive Manufacturing kan tænkes i sammenhæng med nye forretningsmodeller, i supply chain, i fremtidens kompetencer, produkter og services samt teknologien i det hele taget kan skabe innovation, bæredygtig fremstilling, værdi og vækst for virksomheder på forskellige områder i forskellige industrier.

AM-Hub har allerede afholdt en større event sidst efterår - Digital Manufacturing Summit i forbindelse med Tech Festival - hvor der blandt andet var oplæg af Andy Middleton, President for Stratasys, og tidligere miljøminister Ida Auken. AM-Hub fik i etableringsfasen afholdt og støttet konferencer og arrangementer for op i mod i alt 500 deltagere.

AM-Hub er altid åbne for nye partnerskaber og projekter og kan kontaktes såfremt man kunne have interesse i at deltage i nedenstående aktiviteter.

 • Program: AM Academy
  AM og digital fremstilling styrkes gennem strategi og ledelse. AM-Hub vil i regi af AM Academy tilbyde forskellige lærings- og uddannelsesforløb for ambitiøse ledere der tør satse på fremtiden. AM-Hub afholder kurser for interesserede virksomheder med opstart i ultimo 2018.
 • Program: AM Mentor Korps
  I samarbejde med Dansk Industri (DI) udvikles og afprøves AM mentor korps, der de kommende år vil hjælpe og guide virksomheder i brugen af AM. Programmet igangsættes i primo 2018.
 • Program: AM Business Models
  AM-Hub etablerer sammen med øvrige partnere et 6-måneders virksomhedsforløb, der tager deltagende virksomheder med på en rejse i nye forretningsmodeller med AM og 3D print som omdrejningspunkt. Programmet tager i 2018 godt 30 virksomheder igennem et virksomhedsnært forløb, hvor 3D print bliver tænkt ind i forretningen og strategien. Der er fokus på både det forretningsmæssige og det teknologiske. Forløbet ender ud i cases og i et værkstøj der kan deles og bruges af alle. Programmet startes op i januar 2018.
 • Program: Danish AM Summit
  En årlig dansk AM konference, der afholdes for første gang i efteråret 2018. Der vil være mulighed for at høre oplæg fra førende internationale eksperter, deltage i roundtable diskussioner, netværk og meget andet.
 • Program: Årlig AM Mapping & Rapport
  AM-Hub kortlægger årligt, sammen med Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og Copenhagen Business School, brugen af AM teknologien samt analyser af effekten og værdiskabelsen af teknologierne i virksomhedernes kompetencer, forretning og i samfundet generelt. Det er ambitionen, at mere end 1500 danske fremstillingsvirksomheder screenes med henblik på at kortlægge anvendelsen af 3D print i industrien. Den første rapport udgives i løbet af efteråret 2018. AM-Hub samarbejder desuden med Wohlers Associates om det danske bidrag til Wohlers Report, der årligt sammenligner AM aktiviteter og indsatser på tværs af en lang række lande i verden.
   

MÅLSÆTNINGER

Industriens Fond igangsatte i foråret 2017 en undersøgelse og inddragelse af 3D økosystemet, en kernegruppe og interviews med en række små og mellemstore virksomheder for at undersøge og konfirmere at projektet blev styret i den rigtige retning til de eksisterende behov i industrien.

I sommeren 2017 bevilgede Industriens Fonds bestyrelse 46 mio. kroner til at støtte AM-Hub initiativet og i efteråret 2017 blev etableringsfasen igangsat. Initiativet er nu for alvor foldet ud under navnet Dansk AM Hub / Danish AM Hub. Projekter og programmer udvikles og igangsættes nu med relevante samarbejdspartnere.

Den samlede satsning har et mål om at komme i berøring med mere end 1.000 virksomheder på forskellige niveauer og gennem forskellige aktiviteter. AM-Hubs aktiviteter måles løbende og der igangsættes en evaluering ved projektets opstart. Evalueringen og effektmålingsarbejdet bruges til at dokumentere den samlede effekt af AM-Hubs aktiviteter.
 

ORGANISATION

AM-Hub ledes af bestyrelsen som er udpeget af henholdsvis Industriens Fond, Dansk Industri og Design Denmark. Bestyrelsen bidrager aktivt med specifikke kvalifikationer fra det brede erhvervsliv og fra designbranchen til AM-Hubs mission.

Den daglige ledelse varetages af den administrerende direktør, mens AM-Hubs øverste ledende organ er bestyrelsen.
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen for AM-Hub består af i alt fem personer. Derudover findes også et internationalt besat advisory board. Bestyrelsen består af følgende:

 • Tue Mantoni (Chairman), professional board member.
 • Marie-Louise Bjerg (Vice Chairman), CEO, Mountain Top.
 • Jakob Dirks, EVP, Grundfos.
 • Søren Vilby, CEO, Micro Matic.
 • Martin Delfer, Executive Director and Partner, Designit.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
AM-Hub

Projektejer: 
Industriens Fond

Tid: 
2017-2020

Støttet med: 
46 mio. kr. 

Kernegruppe partnere: 
Erhvervsstyrelsen, Teknologisk Institut, Force Technology, DAMRC, CBS, DTU, SDU, Dansk Industri, KEA, Mercantec

Samarbejdspartnere:
Wohlers Associated, Fab Denmark, Dare Disrupt, Dansk Design Center, Design Denmark, Nexttech

Hjemmeside:
www.am-hub.dk

Fakta

 • AM-Hub er Danmarks nationale platform og paraply for 3D print og Additive Manufacturing
 • Industriens Fond har bevilliget 46 mio. kroner til realisering af AM-Hub. 
 • AM-Hub formidler, samler og udvikler initiativer om additive manufacturing i en industrikontekst.

Følg med

Følg med i nyheder fra AM-Hub. Det kan gøres ved at melde sig ind i gruppen ’AM-Lab (additive manufacturing)’ på LinkedIn.

kontakt

Mads Kjøller Damkjær 
Direktør for AM-Hub
Telefon: 29 84 81 19
Mail: md@am-hub.dk 

Lars Holmegaard
Projektdirektør
Telefon: 40 22 25 34
Mail: lh@am-hub.dk

Berit Vinther
Sekretariatchef
Mail: bev@am-hub.dk

Jeppe Seidenfaden
Projektkoordinator
Mail: js@am-hub.dk

Adresse:
AM-Hub har lokaler på Esplanaden 34 A, 1263 København K indtil februar 2018 og flytter hovedkontoret til Carl Jacobsens Vej 12, 1. sal, Valby, København.

AM-Hub har satellit-kontorer på Kongsvang Alle 29, 8000 Aarhus C og Slotspladsen 1B, 9000 Aalborg. De holder åbent efter aftale.