ATV Mentor

Projektet vil skabe vækst og innovation gennem en mentorordning, der udbydes til ledelser i mellemstore virksomheder.

Formålet med projektet er at forbinde virksomhedsledere i mellemstore virksomheder med erfarne erhvervsledere gennem en mentorordning. Ordningen skal bidrage til at skabe vækst og innovation i virksomhederne gennem konkret sparring om organisation, ledelse, kapitalstruktur, innovation, produktudvikling, markedsføring, internationalisering, IT og digitalisering. Projektet er treårigt og består af tre programmer af et års varighed med fælles erfaringsopsamling.
 

Målgruppe 

ATV Mentor henvender sig særligt til virksomheder, der har vækstambitioner og hvor ledelsen har potentiale til at bringe virksomheden et afgørende skridt videre. Der er plads til 25-40 virksomheder i programmet hvert år. Programmet er som udgangspunkt åbent for alle, men deltagervirksomheder bliver først og fremmest udvalgt efter følgende kriterier:

 • Virksomheden skal have åbenlyst potentiale for vækst.
 • Virksomheden skal være veletableret og have mellem 20 og 100 ansatte.
 • Ledelse og eventuelt bestyrelse skal udvise tydeligt engagement og vilje til samarbejde inden for programmets rammer.
   

Metode

ATV Mentor er et samarbejde mellem flere partnere, blandt andre nogle branchefællesskaber og interesseorganisationer. Sammen danner de kernen i mentor-ordningen og udfører blandt andet følgende elementer:

 • ATV rekrutterer mellemstore medlemsvirksomheder hos projektets partnere og matcher herefter virksomhederne bedst muligt med en mentor ud fra virksomhedernes udfordringer.
 • Virksomhederne deltager i et mentorforløb bestående af minimum fire møder på et år, hvoraf det første skal være et fysisk møde. Herefter er det op til mentor og virksomhed at finde den bedste dialogform.
 • Virksomhederne deltager derudover i et opstartsmøde, et midtvejsseminar og et afslutningsmøde, hvor deltagerne modtager relevante oplæg og input og der gives mulighed for at dele erfaringer.
 • ATV vil udvikle et evalueringsværktøj, hvor virksomhederne følges før og efter mentorforløbet på relevante faktorer som antal medarbejdere, omsætning, eksportandel, eksportmarkeder og så fremdeles.

Selvom ATV Mentor blandt andet bygger på et tæt samarbejde med branchefællesskaber og interesseorganisationer, så er det muligt for alle at deltage. Medlemsskaber af forskellig slags er således ikke et krav.
 

Effekt og succeskriterier 

ATV Mentor forventer at styrke ledelsesniveauet i de deltagende virksomheder i mentorordningen, som følge heraf fører til positive resultater for vækst og arbejdspladser. Derudover vil ATV og projektets partnere opsamle erfaringer, der vil kunne anvendes bredt af SMV-virksomheder med potentiale til vækst, også selvom de ikke har haft en ATV-mentor. Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet:

 • Minimum 4 ud af 5 virksomheder, der gennemfører mentorordningen, skal i deres evaluering af mentorordningen angive, at de oplever, at de er blevet styrket på ledelsesniveauet, samt at de vil kunne anbefale programmet til andre.
 • Den fakta-baserede del af evalueringen skal vise positiv effekt på parametre som vækst, beskæftigelse, indtjening, eksport og lignende. Det nye evalueringsværktøj vil præcisere disse målinger nærmere.
   

ATV Mentor 2.0

Projektet har vist gode resultater henover de tre år programmet har varet. Foreløbige resultater fra evalueringen af projektet viser, at 29 pct.  af de i alt 55 virksomheder som har deltaget i programmet har opnået øget vækst på deres hjemmemarked, og 21 pct. har opnået øget vækst på eksportmarkederne. Derfor bevilligede Fonden i 2018 0.9 mio. til en tre-årig videreudvikling af det første ATV Mentor projekt. Programmet vil løbe fra 2019-2021.

Det nye projekt adskiller sig fra det første ved, at Danske Bank indgår som partner, og at mentorordningen nu også vil omfatte øget fokus på IT og Digitalisering  af danske virksomheder.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
ATV Mentor

Projektejer: 
Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Tid:
2015-2017
2019-2021

Støttet med: 
1,9 mio. kroner

Hjemmeside: 
ATV Mentor 

videoer

Projektet har optaget fire korte film, der viser hvad man kan få ud af et projekt som ATV Mentor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Dorthe Brander Pedersen
Chefkonsulent
Telefon: 51 20 68 80
Mail: dbp@atv.dk

Kontaktperson:
Maja Lænkholm
Konsulent
Teledon: 51 81 47 46
Mail: ml@atv.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk