Administrative robotter i SMVer

Administrative robotter kan lette administrationen og øge kundetilfredsheden. Flere virksomheder kan derfor med fordel anvende den slags løsninger til at forbedre forretningen.

Administrative robotter kan lette administrationen og øge kundetilfredsheden. Flere virksomheder kan derfor med fordel anvende robotterne for at forbedre forretningen.

Administrative robotter kan gavne flere virksomheder i dansk erhvervsliv. Projektet skal derfor indsamle viden om fordele og faldgruber ved brug af administrative robotter, og afprøve dem hos forskellige virksomheder.

Som led i projektet indsamles eksisterende erfaringer med det formål at formidle dem til en bredere kreds af små og mellemstore virksomheder, der kunne have interesse i at implementere den slags teknologier i driften. Og ydermere gøre det lettere for virksomheder at gennemskue og estimere investeringspotentialet af de eksisterende teknologier, og hvordan man bedst implementerer dem.

Projektet sigter først og fremmest efter at hjælpe virksomheder med færre end 250 ansatte, og som ønsker at afprøve de muligheder der ligger i at implementere administrative robotter i udvalgte, relevante forretningsprocesser. Projektet udføres i praksis af Dansk Industri, DTU Compute og Aalborg Universitet.
 

METODE

Projektet afholder konferencer, virksomhedsbesøg, workshops, netværksmøder og sparringsforløb med videndeling mellem særligt to grupper af virksomheder. På den ene side en testgruppe, der er kendetegnet ved at de gerne vil i gang med at bruge administrative robotter, og på den anden side en ekspertgruppe, bestående af virksomheder som allerede er i gang med brugen af administrative robotter, og som gerne vil dele ud af erfaringerne.

Hovedleverancen i projektet er, at der gennemføres et workshopforløb i hver af virksomhederne i testgruppen. Det skal være med til at kortlægge mulighederne for at udnytte administrative robotter. Forløbene skal også danne baggrund for udarbejdelse af en business case til videre beslutning og eksekvering i den enkelte virksomhed. Ekspertgruppen inddrages løbende, så deres praktiske erfaringer bringes i spil.
 

EFFEKT

Danske virksomheder er presset af manglen på arbejdskraft. Derfor er det generelt ønskværdigt at oparbejde ny viden om nye – til tider digitale – muligheder, som kan bruges for at sikre at medarbejdere anvendes bedst muligt til de opgaver, som ikke kan automatiseres. Konkret stræber projektet efter at opnå følgende konkrete succeskriterier: 

  • En 20 procent umiddelbar effektiviseringsgevinst hos testvirksomhederne.
  • Alle 6 testvirksomheder tilkendegiver, at de har fået viden og inspiration til potentielt at anvende administrative robotter i forretningsprocesserne.
  • 4 af testvirksomhederne med en positiv business case tilkendegiver ved projektets afslutning, at de enten er gået i gang med pilotforsøg med administrative robotter, eller har konkrete planer om at gøre det snarligt.
  • At de virksomheder der når at implementere en administrativ robot i projektperioden, opnår effektiviseringsgevinster svarende til forventningen i den opstillede business case.
  • 16 oplæg skal holdes på faglige og regionale netværk og til morgenmøder om projektets konklusioner. 60 procent af deltagerne skal tilkendegive at de har fået ny viden og kompetencer til selv at arbejde videre med emnet.
  • At mindst 100 erhvervsfolk deltager på afslutningskonferencen, hvor resultater og erfaringer fra projektet formidles af virksomheder og forskere, og hvor 50 procent af konferencedeltagerne skal tilkendegive, at de på konferencen har fået ny inspiration og viden til selv at arbejde videre med emnet.

PROJEKTET

Projektnavn:
Administrative Robotter i SMVer

Projektejer:
Dansk Industri

Tid:
2018-2021

Støttet med:
1,84 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af en bred partnerkreds bestående af Dansk Industri, DTU Compute og Aalborg Universitet. Læs mere om projektparterne her.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Pernille Erichsen
Chef for DI ledelse og virksomehedsudvikling
33 77 30 92 
peer@di.dk 

Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
33 37 62 09
mm@industriensfond.dk