Afrikanisering – fra Næstved til Nairobi

Projektet vil hjælpe danske virksomheder ind på de attraktive eksportmarkeder i først og fremmest Østafrika.

Afrika er i vækst og danske virksomheder har varer og tjenester, der efterspørges på det afrikanske marked. Alligevel halter Danmarks eksport til Afrika i forhold til de EU-lande, som vi typisk sammenligner os med. Det er især blandt mellemstore danske virksomheder at potentialet er stort for øget Afrika-eksport. Men de eksisterende tilbud rettet mod øget eksport til og investering i Afrika er ikke tilstrækkelige.
 
Projektet har derfor til formål at udvikle en bæredygtig, helstøbt og skalérbar løsning, der effektivt imødekommer danske virksomheders opfattede og reelle behov for at overkomme udfordringerne ved øget vækst og eksport til Afrika via en højere grad af struktureret ”afrikanisering”. På sigt vil projektet skabe øget vækst og arbejdspladser samt styrke konkurrenceevnen for de deltagende virksomheder og andre interessenter, som har eksportfokus på fokuslandene i Østafrika.
 
 
 

METODE: 

Projektet består af et forløb med tre faser, hvor 10 virksomheder skal gennemgå i alt seks overordnede aktiviteter:
 
 • 1. Fase: Forberedelse
  Denne fase indeholder forberedelse, der løber over cirka fem måneder. Denne fase skal sikre udvikling gennem tre aktiviteter, nemlig udvælgelse af deltagere, innovation boot camp i Danmark og strategiimplementering for deltagerne. 
 • 2. Fase: Landing
  Under denne fase tager deltagerne til Afrika og stresstester den udtænkte strategi. Det sker gennem to aktivitetstrin – en innovation boot camp i Afrika og en efterfølgende læring og tilpasning kaldet afrikansk innovation i praksis. Desuden skal evalueringen opsamle resultater, målsætninger og omsætningsmål for de enkelte virksomheder. Alt sammen data som medtages i den endelige afrapportering.
 • 3. Fase: Evaluering 
  Et år efter, at virksomhederne har afsluttet projektaktiviteterne og selvstændigt har arbejdet med deres tilrettede strategi og innovationsudvikling, foretages en fokuseret evaluering af forløbet og virksomhedernes egen udvikling, indsats og målopfyldelse.
 
 

MÅLSÆTNINGER: 

De erfaringer og resultater, som projektet afføder, omsættes til en konkret metode, der kan formidles ud til andre virksomheder og brancher med henblik på eksportfremme gennem afrikaniseringsmodellen.
Projektet har opstillet følgende målsætninger: 
 
 • At minimum 10 mellemstore virksomheder indgår i projektet. 
 • At projektet bliver designet, så det både kan akkommodere virksomheder, der er nye i forhold Afrika, og virksomheder med nogen erfaring, hvilket vil understøtte videndeling mellem virksomhederne. 
 • At virksomhederne, der gennemfører hele projektet, har øget afsætning i Afrika ét år efter forløbet. 
 • At alle virksomheder har opnået minimum 50 procent af de øvrige individuelle virksomhedsmål for Østafrika-strategien, der er udviklet og opstillet i løbet af projektet. 
 • At projektet får testet det beskrevne forløb, og at den efterfølgende evaluering klart definerer, hvad der virker og hvad der ikke virker. 
 • At der derefter defineres et revideret koncept, der er skalérbart og bæredygtigt, og som kan tilbydes danske virksomheder generelt. 
 • At projektet har kombineret kendte koncepter med nye og innovative tilgange til afsætning i Afrika, som ikke eksisterer i dag. 
 • At der defineres en række anbefalinger til de offentlige myndigheder, der arbejder med udviklingspolitik i Afrika, så koblingen mellem handel og udvikling tydeliggøres. 
 • At resultaterne effektivt udbredes (best practice-guide, artikler, konferencer, diverse medier og andet) 
 • At konceptet kan anvendes af andre erhvervsaktører end DI.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Afrikanisering – fra Næstved til Nairobi 

Projektejer: 
DI International Business Development (DIBD)

Tid: 
2016-2018

Støttet med: 
2,6 mio. kroner

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jacob Kjeldsen
Projektleder
Telefon: 33 77 37 27
Mail: jak@di.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk