Masterclass i bæredygtig produktion

04.05.2018

Hvordan kan du udvikle forretningen gennem bæredygtig produktion?

Bæredygtig produktion er en kilde til besparelser og udvikling af helt nye forretningsområder. Hvis du er interesseret i at arbejde med mere grønne produktionsmetoder og forretningsmodeller, så er Industriens Fonds Masterclass noget for dig.

Her vil du blive præsenteret for en række konkrete eksempler på hvordan andre virksomheder har haft succes på bundlinjen, som følge af en satsning på mere bæredygtige produktionsmetoder. Du vil til eget brug få gennemgået en række konkrete værktøjer til, hvordan du kan arbejde strategisk og praktisk med bæredygtig produktion og forretningsudvikling.

På dagen introduceres blandt andet selvevalueringsværktøjet MATChE, som kan vise hvor omstillingsparat en virksomhed er i forhold til arbejdet med cirkulær økonomi og desuden give anbefalinger til yderligere tiltag. Herefter udbydes to workhops, som kan hjælpe din virksomhed til at tage flere skridt på vejen mod en mere bæredygtig og profitabel produktion.
 

Program

11:30
Registrering og let frokost  

12:00
Hvorfor er bæredygtig produktion vigtig for konkurrenceevnen?
Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond

12:15
Hvordan arbejder man med bæredygtighed i lyset af FN’s verdensmål?
Camilla Brückner, direktør, UNDP's nordiske kontor

12: 35
Genanvendelse af plastaffald - hvorfor og hvordan?
Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien

13:00
Hvor parat er din virksomhed til Cirkulær Økonomi? (LÆS MERE HER)
Her præsenteres et nyt dansk værktøj - MATChE - til måling, benchmarking og videreudvikling af virksomheders arbejde med cirkulær økonomi. Alle deltagere kan selv benytte værktøjet på dagen.
Tim McAloone, professor, Danmarks Tekniske Universitet

14:15
Pause

14:30
Workshops – vælg én af to workshops (LÆS MERE HER)
Den ene workshop (#1) handler om let adgang til universiteternes teknologiske fagviden, der skræddersys til din virksomheds behov. Den anden workshop (#2) handler om de strategiske overvejelser der knytter sig til bæredygtighedsarbejdet, både i forhold til forretningen, organisationen og selve produktionen.

15:45
Afrunding og opsamling
Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond

16:00
Netværk og en let anretning 

16:30
Tak for i dag
 

Tilmelding

Workshops og indlæg retter sig først og fremmest mod virksomheder, der overvejer at optimere forretningen gennem en mere bæredygtig produktion, eller virksomheder og rådgivere, der allerede har fokus på bæredygtighed, men som gerne vil lære mere og anvende nye metoder og værktøjer. Tilmelding foretages via linket nedenfor:

Ved tilmelding vælger man hvorvidt man ønsker at deltage i workshop #1 eller i workshop #2. Det er gratis at deltage på dagen, men der er et no-show-fee på 500 kroner, såfremt man udebliver uden at melde afbud. Tilmelding skal ske senest den 6. juni.
 

Tid og sted

Dato:
11. juni 2018

Tidspunkt:
12:00 - 16:00

Sted:
IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
6000 Kolding

Tid og sted

Dato:
11. juni 2018

Tidspunkt:
12:00 - 16:00

Sted:
IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
6000 Kolding

Tilmelding

Arrangementet er åbent for alle, men vil særligt være rettet mod virksomheder, der overvejer at optimere forretningen gennem en mere bæredygtig produktion. Tilmelding sker via linket nedenfor:

Bæredygtig produktion

Masterclassen i bæredygtig produktion er arrangeret af Industriens Fond, som har bevilliget godt 40 mio. kroner til forskning og udvikling af optimeringsværktøjer til at udvikle den bæredygtige produktion i danske virksomheder.

Man kan læse mere om Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion, samt øvrige temaindkaldelser, via linket nedenfor.

Spørgsmål?

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Terkel Riis-Jørgensen
Projektkoordinator
Telefon: 33 37 62 05
Mail: trj@industriensfond.dk