Større brug af Cobotløsninger skal løfte fremstillingsindustrien

Danmark har en unik styrkeposition i forhold til udvikling og produktion af kollaborative robotter. Et styrket fokus på udbredelse af viden samt på organisatorisk og ledelsesmæssig opkvalificering skal øge brugen af cobots i produktionen.

Fremstillingsindustrien skal automatiseres

Danske produktionsvirksomheder er under pres for at arbejde smartere og øge automatiseringsgraden. En af løsningerne er ”cobots” – en samarbejdende robot, der kan muliggøre kombinationen af menneskelige evner med robotternes automatik. Med en forventet global vækstrate på over 60% frem mod 2025 og en stigende global efterspørgsel, fra under 200 i 2020 til 3500 i 2030, er der store muligheder i at styrke implementeringen af kollaborative robotter.

Erfaringer fra Cobot Knowledge Labs forprojekt viser, at virksomhedernes lyst til at investere i teknologien afhænger af de strategiske udfordringer der ligger i egenimplementering og integration af cobots. Målet er derfor at gøre danske virksomheder til innovative cobotbrugere og gennem opkvalificeringsforløb at opbygge faglige og organisatoriske kompetencer i virksomhederne såvel som i uddannelsessystemet.  
 

Cobots sikrer flere produktionsarbejdspladser

Cobot Knowledge Lab er bygget op af et konsortium bestående af en række førende danske og internationale kompetencer. Konsortium skal sikre udbredelse af cobots gennem en videnplatform, netværk og videnspredning i virksomheder såvel som i uddannelsessystemet. Erfaringerne fra forprojektet har vist, at implementering af cobots i produktionen  giver en mere fleksibel, stabil og omstillingsparat produktion og et bedre arbejdsmiljø, og i flere produktionsarbejdspladser i den enkelte virksomhed.  

Projektet bygges op af fem aktiviteter.

1. PILOTFORLØB
Fem virksomheder indgår i pilotforløb. På baggrund heraf udvikles en model for forløb, der udrulles i yderligere 20 virksomheder.  

2. RÅDGIVNING
Projektet vil gennem 1:1 rådgivning give 1-2 medarbejdere i hver virksomhed faglige kompetencer til at implementere cobotkoncepter. Disse medarbejdere opnår en cobot pilot certificering, som muliggør sidemandsoplæring af kolleger.

3. LEDELSESUDDANNELSE
Uddannelsesforløb med fokus på design af forretningsprocesser, der integrerer cobots i fremstilling, distribution og supply chain, skal styrke virksomhedsledernes kompetencer og motivation for at implementere cobots i produktionen.

4. NETVÆRKSAKTIVITETER
Der etableres et netværk med fokus på faglig såvel som ledelsesmæssig erfaringsdeling.

5. KOMPETENCEOPBYGNINGSFORLØB
Der gennemføres to kompetenceopbygningsforløb for 20 undervisere på videnscentrene, som også vil udvikle og igangsætte nye cobot-uddannelsesmoduler til erhvervsskoler og i efteruddannelsesregi.

Projektet skal munde ud i en cobot videnbank bestående af en open source cobot håndbog, læringscases og film, et fagligt netværk for erfarne cobot-slutbrugere, herunder de ny-certificerede cobotpiloter samt et strategisk netværk for beslutningstagere.


 

 

PROJEKTET

Projektnavn:
Cobot Knowledge Lab

Projektejer:
Teknologisk Institut

Tid:
2019-2021
2021-2023

Støttet med:
5,68 mio. kroner
8,6 mio. kroner

Hjemmeside:
www.cobotlab.dk

CASES

Dyk ned i de virksomheder, der har arbejdet med cobots:

www.cobotlab.dk/cases

Publikationer

Læs om fordele, ulemper og best practices ved implementering af Cobots i din virksomhed.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Anne Lise Høg Lejre
Direktør
Produktion
72 20 3116
alh@teknologisk.dk

Projektleder
Thomas Emil Kroman
Projektleder
Robotteknologi
72 20 15 14
thkr@teknologisk.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
33 37 62 06
nn@industriensfond.dk