Cobot Knowledge Lab

Projektet vil bidrage til vidensdeling, så flere virksomheder udnytter og implementerer nye teknologier, der kan øge effektiviteten og produktiviteten i produktionen.

Danmark har en unik styrkeposition i forhold til udvikling og produktion af kollaborative robotsystemer, de såkaldte ”cobots”, der er en samarbejdende robot, der kan muliggøre kombinationen af menneskelige evner med robotternes automatik. Der ses store muligheder i kollaborativ robotteknologi, der har en forventet global vækstrate på over 60% frem mod 2025.

Projektet har til formål at tilvejebringe viden om fordelene ved brugen af kollaborativ robotteknologi i danske virksomheder, herunder primært blandt SMVer. Projektet skal derfor bidrage til, at flere virksomheder udnytter og implementerer nye teknologier, der kan øge effektiviteten og produktiviteten i produktionen.

Projektet vil samle en række førende danske og internationale kompetencer i et konsortium, Cobot Knowledge Lab, som kan øge produktiviteten i fremstillingsindustrien samt understøtte Danmarks førerposition inden for udvikling og brug af kollaborativ robotteknologi (cobots). 

Projektet skal udvikle og teste nye værktøjer, som virksomhedsledere kan bruge til at tage de rette valg mhp. at imødekomme de teknologiske, forretningsmæssige, ledelsesmæssige, organisatoriske og menneskelige udfordringer, som danske fremstillingsvirksomheder støder på, når de vil udnytte mulighederne i cobots.

Projektet udføres af Teknologisk Institut i et konsortiepartnerskab med Danish Industrial Robotics Institute (DIRA), Aarhus Universitet (AU), Odense Robotics, SDU Sønderborg og Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA (Fraunhofer).
 


 

METODE

Projektet består af tre hovedaktiviteter: 

Fase 1. Kortlægning af udfordringer og barrierer
Kvalitativt studie med henblik på at identificere fokuspunkter og kritiske succesfaktorer for succesfuld implementering af cobots i produktionssystemer i en dansk kontekst.

Fase 2. Værktøjsudvikling via co-creation
Med udgangspunkt i erfaringer fra fase 1, vil der blive afholdt workshops med udvalgte medarbejdere, som potentielt bliver påvirket af implementeringen af ny kollaborativ robotteknologi.

Fase 3. Virksomhedsforløb 
På baggrund af den indsamlede viden og erfaringer udvikles et intensivt virksomhedsforløb målrettet ledere og medarbejdere i danske fremstillingsvirksomheder, som overvejer at implementere cobots.

I projektet arbejdes først i dybden med 15 virksomheder i fase 1 og 2, hvorefter de udviklede værktøjer anvendes til kompetenceudvikling af 40 virksomheder i fase 3. På denne måde kan der med udgangspunkt i de indsamlede kvalitative data udvikles og testes to værktøjer, der kan bidrage til at nedbryde produktionsvirksomhedernes barrierer med at komme i gang med udnyttelsen af kollaborativ robotteknologi, hvilket kan skabe fundamentet for en agil og konkurrencedygtig produktion.
 

EFFEKT 

Projektet har til hensigt at bibringe viden, som også i et internationalt perspektiv vil være nyskabende. Værktøjer og et blivende kursustilbud til ledere og medarbejdere skal få flere virksomheder til at implementere cobots, hvilket på sigt skal føre til øget produktivitet i fremstillingsindustrien og booste Danmarks internationale konkurrenceevne.

Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet: 

  • 90% af de deltagende virksomheder vurderer, at virksomhedsforløbet i Cobot Knowledge Lab har givet dem viden og værdifulde værktøjer, de kan bruge i deres strategi- og forretningsudvikling
  • 90% af de involverede virksomheder vurderer, at Cobot Knowledge Labs virksomhedsforløb er relevant, anvendeligt i deres hverdag og af høj kvalitet
  • Der etables et blivende netværk bestående af slutbruger inden for fremstillingsindustrien. 
  • Der er skabt 20 nye samarbejdsrelationer i slutbrugernetværket, dvs. at der er skabt en dialog og skitseret potentielt udviklingsprojekt mellem en slutbruger og en robotproducent

PROJEKTET

Projektnavn:
Cobot Knowledge Lab

Projektejer:
Teknologisk Institut

Tid:
2019-2021

Støttet med:
5,68 mio. kroner

Hjemmeside:
www.cobotlab.dk

Projektpartnere

Projektet udføres af Teknologisk Institut i samarbejde med række forskellige aktører. Besøg dem herunder. 

•    Teknologisk Institut
•    Danish Industrial Robot Association
•    Odense Robotics
•    Aarhus Universitet
•    Syddansk Universitet Sønderborg
•    Fraunhofer IPA

CASES

Dyk ned i de virksomheder, der har arbejdet med cobots:

www.cobotlab.dk/cases

Publikationer

15 virksomheder danner fundamentet for undersøgelsen om best practice ved implementering af Cobots i virksomheden.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jan Overgaard
Sektionsleder
Telefon: 72 20 20 22
Mail: jov@teknologisk.dk 

Kontaktperson:
Peter Lemcke Frederiksen
Seniorprojektleder
72 20 20 74
plf@teknologisk.dk

 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk