Ny løsning aflæser strømmen lettere

25.10.2021

Det er svært at kortlægge strømforbruget på en byggeplads. Hvem bruger hvad og hvor meget? Ny løsning gør kortlægningen lettere og baner vej for bæredygtig omstilling.

I dag er det vanskeligt at identificere, hvilke aktører, der bruger strømmen på en byggeplads og hvor meget strøm, de bruger. Men når vi når frem til 2023, så bliver den frivillige bæredygtighedsklasse obligatorisk for alle nybyggerier over 1.000 kvadratmeter. Og til den tid skal strømforbruget på en byggeplads kunne måles og dokumenteres – blandt andet for at skabe grønnere byggepladser.

Med etableringen af byggeriets Contech Lab har Industriens Fond netop fokus på, hvordan ny teknologi kan anvendes til at øge produktiviteten og samtidigt gøre produktionen mere bæredygtig. I den forbindelse er strømforbrug – og især kortlægning af strømforbrug – en væsentlig faktor.
 

Sensorer sladrer om strømforbrug

Gennem arbejdet i Contech Lab har byggebranchen kigget nærmere på brugen af strømsensorer til el-måling for at kunne skabe et overblik over det reelle strømforbrug på byggepladsen. Netop dét er et af de parametre, der bliver obligatorisk fra 2023.

Derfor har labbet arbejdet på at finde smarte løsninger, så det ikke skal være op til den enkelte virksomhed at skulle opfinde sin egen proces igennem tidskrævende learning-by-doing, men derimod en opgave som løftes i fællesskab ved brug af ny teknologi.

Se meget mere om udviklingsprojektet, der er gennemført i regi af Contech Lab, i videoen nedenfor.

Nu er der hermed udviklet en strømmåler, baseret på sensor-teknologi, der kan bruges fleksibelt på byggepladsen. Derudover er der udviklet en prototype på et dashboard, der kan formidle målingerne til byggeprojektets projektleder.

Netop sensor-teknologien er valgt, fordi den kan forbindes med internettet. Det gør det muligt at følge med i det målte strømforbrug i realtid så man kan overvåge og agere på data, selvom man ikke er fysisk til stede. På den måde kan data bruges aktivt til at se, hvordan det går med byggeriet og den bæredygtige udvikling, så alle på byggepladsen - og andre steder - konstant kan forbedre produktionene i en mere bæredygtig retning.

ConTech Lab

ConTech Lab er søsat af Industriens Fond sammen med Realdania og Molio. Læs meget mere om ConTech Lab på labbets hjemmeside.

Projekterne

Besøg alle de projekter som ConTech Lab arbejder med.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende ConTech Lab kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Mail: oos@industriensfond.dk
Mobil: 23800660