Fremme af åbenhedskultur

Projektet skal fremme delingen af viden om brud på IT-sikkerhed i danske virksomheder og de angreb som erhvervslivet udsættes for. Målet er at stå stærkere ved lignende fremtidige hændelser.

Projektet skal arbejde på at få danske virksomheder til at være mere åbne om brud på it-sikkerheden. En åben dialog om sikkerhedshændelser vil gøre det muligt for danske virksomheder at lære af hinanden, og der kan udvikles målrettet vejledningsmateriale baseret på viden om antal og typer af hændelser, som virksomhederne typisk rammes af.

Meget peger på, at danske virksomheder og myndigheder er mere tilbageholdende end flere andre lande i forhold til at dele viden og erfaringer om sikkerhedshændelser med andre. Det betyder, at området er præget af mørketal og manglende viden om hændelsesbilledet. Med det udgangspunkt er det svært – helt generelt – at understøtte og udbrede konkret viden om håndtering af trusler og forebyggelse af angreb.


 

Metode

Indsatser for at nedbryde åbenhedsbarrierer hos særligt små og mellemstore virksomheder kan være mange og forskelligartede. Nærværende projekt fokuserer på udarbejdelsen og præsentationen af ti virksomhedscases, som kan være med til at understøtte den kulturændring, der skal til, for at virksomheder mere åbent deler viden og erfaringer.

Brug af virksomhedscases kan gøre emnet nært og relevant, og kan måske bane vej for en åben og konstruktiv tilgang til et vanskeligt tema blandt mindre og mellemstore virksomheder. Hovedleverancen i projektet er derfor de ti casehistorier baseret på autentiske oplevelser i danske virksomheder.

De ti cases formidles til erhvervsledere både som korte inspirerende filmsekvenser og som mere uddybende skriftlige cases med fokus på konkrete budskaber, og med vejledning til, hvad virksomheder kan gøre for at forebygge og håndtere forskellige typer af hændelser.
 

Målsætninger

Målsætningen er at skabe industrinære cases, der kan fremme åbenheden i erhvervslivet, så viden og erfaringer om cyberhændelser kan deles og komme flere virksomheder til gavn.

Således spiller også formidling en afgørende rolle og der måles derfor kvali- og kvantitativt på projektets formidlingsaktiviteter og modtagelsen hos målgruppen – blandt andet på ledelsesniveau.

Ydermere måles der på de forandringer som projektet sigter efter at skabe. Altså hvad der reelt sker af konkurrenceforbedrende og sikkerhedsforøgende tiltag ude i de enkelte virksomheder.

PROJEKTET

Projektnavn:
Fremme af åbenhedskultur

Projektejer:
Erhvervsstyrelsen

Tid:
2019-2020

Støttet med:
0,9 mio. kroner

CYBERINDSATS

Industriens Fond har iværksat en særlig indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere om indsatsen her.

PARTNERKREDS

Projektet gennemføres sammen med Erhvervsstyrelsen og i et tæt samarbejde med de ti virksomheder, der skal lægge navn til projektets cases.

KONTAKT

Kontaktperson:
Lars Bønneløkke Lé
Kontorchef
Telefon: 35 29 11 77
Mail: larbon@erst.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Malene Stidsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 34
Mail: ms@industriensfond.dk