Nyt mærke for IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse er på vej

31.10.2019

Forbrugere skal nemt kunne se, om virksomheder behandler data ansvarligt, og virksomheder skal have hjælp til at øge IT-sikkerhedsniveauet. Det er ambitionen med en kommende dansk mærkningsordning som muliggøres gennem en bevilling fra Industriens Fond.

Der er et stort og voksende fokus på dataetik og it-sikkerhed i dansk erhvervsliv og i samfundet generelt. Derfor er flere af Danmarks store aktører på erhvervsområdet gået sammen om at lave en ny mærkningsordning for IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Ordningen skal gøre det lettere at finde ud af, hvilke virksomheder, der behandler data sikkert og ansvarligt.

Med det nye mærke lægges svesken på disken. Arbejder man seriøst med data og sikkerhed, så kan man vise det og det kan kunderne reagere på. Med det store fokus der er på cybersikkerhed og datahåndtering må man forvente, at de pålidelige virksomheder og produkter vælges til og forhåbentlig kan de også indtage en stærkere position på det internationale marked,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, der har taget initiativ til den nye mærkningsordning.

Som led i fondens cyberprogram har Industriens Fond samlet et konsortium bestående af Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk med det formål sammen med Erhvervsministeriet at udvikle og implementere den nye mærkningsordning. I de kommende måneder bliver det arbejde ført helt til dørs, så den nye mærkningsordning kan præsenteres næste år.

Et skridt på den rejse tages i dag, hvor en brugertestet prototype på mærkningsordningen lanceres.

Vi lever i en digital tidsalder, hvor ansvarlig omgang med data er en utrolig vigtig dagsorden, fordi vi hele tiden sætter digitale spor og afgiver mange former for data. Derfor er det vigtigt, at forbrugerne kan føle sig trygge ved den måde, virksomheder behandler deres personlige data på. Tanken med den kommende mærkningsordning er at gøre det nemmere for forbrugerne at vælge virksomheder, som opfører sig ansvarligt, når det gælder dataetik. Samtidigt vil mærket gøre det mere attraktivt for virksomhederne at styrke deres indsats i forhold til IT-sikkerhed og dataansvarlighed. Det er mit håb, at det nye mærke bliver for de digitale virksomheder, hvad økomærket er for fødevarebranchen: en blåstempling, som virksomhederne markedsfører sig på, og som forbrugerne navigerer efter,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Mærkningsordningen er en vigtig del af Industriens Fonds særlige indsats inden for cybersikkerhed. Og forventningerne til ordningen er store – særligt i forhold til at styrke danske virksomheders arbejde på området.

Denne mærkningsordning vil ikke kun give bedre indsigt i, hvem der arbejder seriøst og målrettet med IT-sikkerhed og datahåndtering. Den vil også være en løftestang til de mange virksomheder, der gerne vil øge deres cybersikkerhed men har brug for retningslinjer og hjælp til at komme i gang og i mål. Ordningen er en vigtig del af Industriens Fonds cybersikkerhedsprogram, og med den brede kreds af samarbejdspartnere, der står bag, tror jeg, at ordningen kan blive en konkret løftestang for øget IT-sikkerhed og dataanvendelse i mange danske virksomheder,” lyder det fra Tim Sloth Jørgensen, der er programchef for Industriens Fonds cyberprogram.

Også blandt de store erhvervsorganisationer hilses den nye mærkningsordning velkommen. Det gælder både hos SMVdanmark, Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Borgerne efterspørger og har krav på at virksomhederne behandler deres data ansvarligt og sikkert. Mærkningsordningen vil hjælpe virksomhederne og samtidig skabe større efterspørgsel efter digital ansvarlighed. Tillid til data kan blive en vigtig konkurrencefordel for Danmark,” siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

De betragtninger deles af Dansk Erhverv, der også har arbejdet meget med data- og cybersikkerhed.

Vi har ambitioner om at give IT-sikkerhed et solidt løft på tværs af erhvervslivet, så alle typer virksomheder er med. Det skal styrke tilliden, og ultimativt gøre IT-sikkerhed til en dansk styrkeposition. Mærket skal være med til at gøre IT-sikkerhed til noget, man arbejder praktisk og helt konkret med, uanset udgangspunkt og forudsætninger – også i de helt små virksomheder,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Og netop hos de mindre og mellemstore virksomheder tages der nu yderligere fat om udfordringerne inden for cybersikkerhed.

IT-sikkerhed og hvordan vi håndterer data, er noget der ændrer den måde man driver virksomhed på i disse år. Hvad man gør, hvordan man skal gøre det og ikke mindst den usikkerhed der kommer om forskellen på hvornår man har gjort ’noget’ og ’nok’ fylder utrolig meget i hovederne på danske virksomhedsejere. Dette mærke skal være med til at hæve vidensniveauet i virksomhederne, så IT-sikkerhed ikke er noget man indfører, men noget man arbejder løbende med,” siger Ane Buch, direktør i SMVdanmark.

Tilbage i november 2018 anbefalede en ekspertgruppe om dataetik, at der blev udviklet et dataetisk mærke, og i januar 2019 anbefalede Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed en mærkningsordning for IT-sikkerhed. Med den nye mærkningsordning imødekommes begge anbefalinger i ét mærke til gavn for både virksomheder og forbrugere.

Når der kommer tydelige signaler og konkrete ønsker fra erhvervslivet, så skal der lyttes til dem. Det har vi gjort og håbet er, at mærkningsordningen kan bane vej for sikrere virksomheder og produkter, og dermed på sigt også bane vej for at flere danske virksomheder kan dokumentere sikkerhedsindsatsen og dermed stå stærkere i den globale konkurrence,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, der i alt har bevilliget 18,5 mio. kroner til projektet.

Arbejdet med den nye prototype er gennemført i tæt dialog med erhvervslivet og med inddragelse af en bred interessentkreds. Den brugertestede prototype på mærkningsordningen gøres nu tilgængelig for alle, der ønsker at arbejde med et mærke.

Danmark er det første land til at præsentere en samlet mærkningsordning for IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, og ordningen kan være grobund for udvikling af tilsvarende internationale tiltag, særligt i EU-regi.

Cybersikkerhed

Industriens Fond har iværksat en særlig indsats inden for cybersikkerhed med fokus på dansk erhvervslivs arbejde med at styrke sikkerheden og modstandskraften mod cyberangreb.

Følg med

På det sociale medie Linkedin findes en gruppe der særligt fokuserer på cybersikkerhed i dansk erhvervsliv.

Partnerkredsen

Arbejdet med at skabe en mærkningsordning med fokus på IT- og cybersikkerhed udføres af et bredt partnerskab.

KONTAKT

Yderligere information kan fås ved at kontakte Industriens Fonds sekretariat:

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk