Satellit-program for studerende skydes i gang

18.11.2020

Det nye satellitprogram hedder DISCO. Det er målrettet til studerende og skal være med til at fastholde Danmarks styrkeposition inden for såkaldte CubeSats, men skal også være med til at understøtte studerendes interessere for naturvidenskab og særligt rumteknologi.

Fire danske universiteter er gået sammen om at skabe satellitprogrammet DISCO, der skal inspirere studerende til i højere grad at vælge rumteknologien til og desuden være med til yderligere at styrke arbejdet med CubeSats i Danmark.

Studerende på universiteter og gymnasier skal være med til at udvikle og kommunikere med nye små satellitter. Det bliver resultatet af den nye nationale organisation, der skal stå for CubeSats-baserede uddannelsesforløb på danske universiteter og gymnasieskoler. CubeSats er små satellitter, der består af moduler på 10 x 10 x 10 centimeter. CubeSats er billigere end almindelige satellitter, de vejer mindre og er dermed også lettere at sende ud i rummet.

Det er Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og IT-Universitetet, der går sammen i arbejdet med DISCO (The DanIsh Student Cubesats prOgram), som Industriens Fond har besluttet at bevilge 4,25 mio. kroner til.

"Tænk engang, at studerende på fire danske universiteter, som en del af deres uddannelse, skal designe, programmere og bygge små satellitter, der skal sendes i bane over Arktis. Det kommer til at skabe en helt ny form for praktisk erfaring i undervisningen. Sammen med gymnasieelever vil de studerende efter opsendelsen kunne kommunikere med satellitten, nedtage og arbejde med data og billeder fra de polare egne. Det er da ret vildt," siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Danske universiteter var nogle af de første til at lave uddannelsesaktiviteter med udgangspunkt i opsendelse af såkaldte CubeSats. Derfor er Danmark i dag en af de førende nationer inden for udvikling og produktion af CubeSats. Den position skal der bygges videre på, så dansk erhvervsliv fortsat kan spille en hovedrolle i den voksende rumindustri.

"Verdensrummet er stort og dragende, og kan inspirere unge mennesker til at blive mere interesserede i naturvidenskaberne. Derudover er verdensrummet også vært for en voksende rumindustri. Her kan Danmark og dansk erhvervsliv gøre sig endnu mere gældende i fremtiden. Men det kræver nogle særlige kompetencer, og den slags kompetencer gøder vi nu med det her initiativ," siger adm. direktør Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond.

Hvis Danmarks styrkeposition skal fastholdes, kræver det, at de danske universiteter fortsætter med at bruge CubeSats i undervisningen og derigennem udvikler fremtidens rumingeniører og fysikere.


Studerende i AAU Studentspace arbejder med en CubeSat, der skal svæve i kredsløb rundt om jorden.

Målet med projektet er, at DISCO over tid blandt andet fører til flere nye opstartsvirksomheder i inkubator-programmet ESA BIC Denmark.

"Jeg husker de studerendes store entusiasme, da deres satellit blev sendt i kredsløb fra ISS i oktober 2015, og jeg glæder mig meget til at se et nyt hold af danske studentersatellitter sendt i rummet," siger ESA-astronaut Andreas Mogensen, der er ambassadør for DISCO.

DISCO-initiativet omfatter også 10 mobile jordstationer, det vil sige, antenner der kommunikerer med satellitterne. De mobile jordstationer vil, via Naturvidenskabernes Hus, blive lånt ud til danske gymnasier, der dermed får mulighed for at lytte til de nye DISCO CubeSats under kyndig vejledning af de studerende i projektet.

Projektet

Der kan læses mere om det nye projekt her på Industriens Fonds hjemmeside.

Universiteterne

Fire danske universiteter danner firkløveret bag projektet. Besøg dem her.

MERE INFORMATION

Spørgsmål angående det nye initiativ kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 33 37 62 08
Mail: oos@industriensfond.dk