Danish Hub for Cybersecurity

Projektet vil etablere en landsdækkende hub for cybersikkerhed med henblik på at skabe kommercialiser bar innovation hos start-ups og SMVer og derigennem gøre sikkerhed til et dansk konkurrenceparameter.

Små og mellemstore virksomheder er langt fremme, når det gælder udviklingen af innovative services og produkter, men i takt med at virksomheder verden over bliver udsat for nye trusler i form af cyberangreb, ligger der et uudnyttet vækstpotentiale inden for produkter og løsninger med høj sikkerhed.

Danish Hub for Cyber Security vil accelerere innovation og udvikling inden for cybersikkerhed for start-ups og andre danske virksomheder ved at opbygge og understøtte et økosystem, hvor universiteters, erhvervsakademiers og GTS-institutters kapacitet, kompetencer og infrastruktur indenfor forskning, uddannelse og entreprenørskab stilles til rådighed. Indsatsen handler i høj grad om at skabe mere værdi ud af eksisterende projekter og tiltag gennem øget koordination og synergitænkning mellem aktørerne men også om at skabe en strategisk ramme for udvikling af nye perspektivrige projekter.

Således skal Danish Hub for Cyber Security fungere som et knudepunkt inden for it-sikkerhed, der samler danske videninstitutioner og virksomheder med interesse for sikker teknologiudvikling og bygger bro i det danske cybermiljø og bro til det internationale cybermiljø.

Projektet vil også løfte virksomheders kompetenceniveau og innovationsevner ved at fremme udviklingen af flere og bedre kandidater, så virksomheder nemmere kan optimere deres produkter igennem en styrket adgang til IT-kompetencer, fælles infrastruktur og samarbejde med danske vidensmiljøer.

Projektet henvender sig primært til SMVer, starts-ups og leverandører med behov for en øget sikkerhed af deres produkter og servises.
 

AKTIVITETER

Cyberhub kommer til at give organisationer og virksomheder mulighed for at udvikle og lære med henblik på at skabe ny viden, nye værktøjer, nye projekter og et fælles netværk. Den nye Cyberhub vil have en koordinerende funktion, hvor kapacitet opbygges inden for forskning, uddannelse, vidensdeling og innovation og der etableres netværk til eksisterende cybermiljøer.

Hubben vil igangsætte en række aktiviteter, der understøtter sammenhængskraften i cybermiljøet gennem fx fokus på videndeling og netværk, kapacitetsopbygning gennem fx bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter og opbygning af nye, uddannelsestiltag mv. samt forretningsudvikling gennem projekter inden for innovation og entreprenørskab samt international brobygning. 
 

MÅLSÆTNING

Danish Hub for Cyber Security vil være facilitator og katalysator for danske aktører med henblik på at løfte Danmark til et internationalt anerkendt land for sikre cyberløsninger. Cybersikkerhed skal udvikles til et konkurrenceparameter som vil styrke dansk konkurrenceevne igennem øget eksport af IT-produkter og services. Det vil hubben bl.a. gøre ved at øge antallet af innovative virksomheder, iværksættere, job og specialister samt mindske sårbarheder og omkostninger i dansk udviklet software og hardware. Den samlede satsning har som mål at fungere som et selvfinansieret økosystem i 2023.

pROJEKTET

Projektnavn:
Danish Hub for Cybersecurity

Projektejer:
Danmarks Tekniske Universitet

Tid:
2019-2023

Støttet med:
21 mio. kroner

Hjemmeside:
www.cyberhub.dk

CYBERINDSATS

Industriens Fond har iværksat en særlig indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere om indsatsen her.

KONTAKT

Projektansvarlig 
Christian D. Jensen
Lektor
45 25 25 25
cdje@dtu.dk

Kontaktperson
Lars Bajlum Holmgaard Christensen
Executive Director
Danish Hub for Cybersecurity
91 37 00 57
holmgaard@cyberhub.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Malene Stidsen
Programchef
33 37 62 34
ms@industriensfond.dk