Projekt Highlights: Kompetenceløft fordobler anvendelse af e-eksport.

E-eksport via online markedspladser blev søsat i 2018 med det formål at gøre Danske B2B virksomheder bedre til at drive eksportsalg via digitale kanaler. Midlet er en fælles webplatform til sparring, guides og til at finde Globale Online Markedspladser.

De vigtigste resultater

  1. Bevillingen fra Industriens Fond muliggjorde 51 arrangementer med 952 virksomheder
  2. Oprettelse af community-platformen www.onlinemarkedspladser.dk
  3. Fordobling af virksomheder som anvender e-eksport.

 

Øget brug af online markedspladser bonner ud i kroner og ører

Markedspladserne for e-handel spiller i dag en stor rolle for den handel, der foregår i både Danmark og i udlandet. Og hen over grænser. Online markedspladser er blevet en vigtig salgskanal og har stor betydning for den overordnet omsætning. Derfor er det afgørende, at danske virksomheder får kvalificeret viden om de digitale kanaler og markedspladser og rustes med metoder og værktøjer, så de også kan være med i det hårde internationale udskillelsesløb, der sker på de globale digitale markedspladser.

Det er blevet til platformen www.onlinemarkedspladser.dk, der udstyrer danske virksomheder med kompetencer til at træffe kvalificeret beslutning om, hvorvidt de ønsker at drive salg via online markedspladser.

Platformen samler læring om IT-mæssige og -tekniske krav, opdaterede tendenser, software, modenhedstest, markedspladsudbydere og alle de andre ting, som spiller ind, når en virksomhed påbegynder salg via internettet. Platformen har i projektperioden haft godt 15.000 besøgende.
 

Projektets aktiviteter

Bevillingen fra Industriens Fond muliggjorde iværksættelsen af 51 arrangementer (16 webinarer, 12 seminarer, 4 konferencer, 19 andre arrangementer) med i alt 3.151 deltagere fra 952 virksomheder/institutioner. Alt sammen med det formål at ruste dem til e-handel.

Danmark har i projektperioden forbedret sin e-eksport position fra 26. plads i 2017 til en 24. plads i 2020 målt ved procent af virksomheder, der modtager elektroniske ordre ved eksport. Heraf udgør e-eksport via online markedspladser 3,8% af de danske virksomheder eksporterede via online markedspladser, hvilket udgjorde 0,5% af omsætningen i 2017. Det forventes, at projektet har bidraget til en fordobling i 2020 til, at 8,1% af virksomhederne e-eksportere via online markedspladser udgørende 0,92% af omsætningen.

Projektet bestod af tre hovedaktiviteter:

Kortlægning
Afdækning af virksomhedernes holdninger til og vidensniveau om e-eksport og online markedspladser og deres parathed til at sælge via digitale kanaler på globale online markedspladser. Global kortlægning af de potentielle online markedspladser for e-eksport til vurdering af, hvilke markedspladser der er relevante, for den enkelte virksomhed.

Model og værktøjer
Udvikling af en model, samt værktøjer til at afklare virksomhedens modenhed til e-eksport via online markedspladser. Formålet var at bistå virksomhederne med at indsnævre de mulige potentielle online markedspladser ud fra en matchning i forhold til virksomhedens parathed og virksomhedens eksisterende forretningsmodel.

Platform for e-eksport
Denne aktivitet fokuserede på at designe og udvikle en prototype af en digital platform for danske virksomheder, som ønskede at komme online på en eller flere af de udvalgte online markedspladser.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
E-eksport via online markedspladser

Projektejer: 
Copenhagen Business School

Tid: 
2018-2021

Støttet med: 
8,8 mio. kroner

Hjemmeside:
www.onlinemarkedspladser.dk

PARTNERE

Projektet udføres af Copenhagen Business School, Dansk Industri og YouWe. Læs mere om partnerne nedenfor.

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om Nye Digitale Forretningsmodeller, som Industriens Fond gennemførte ultimo 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her:

VÆRKTØJEr

Guide
Projektet har udgivet en guide, der har til formål at skabe forståelse for online 
markedspladser relevante for afsætning af fysiske varer inden for B2B (salg til virksomheder) og B2C (salg til forbrugere).

Guide: Online markedspladser


Markedsanalyse
Projektet har udgivet en markedsanalyse, der afdækker danske virksomheders erfaringer og holdninger til salg via online markedspladser (Amazon, eBay, Alibaba, etc.).

Markedsanalyse om salg via online markedspladser

AFSLUTTENDE RAPPORT

Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jan Damsgaard
Professor
Telefon: 24 79 43 09
Mail: jd.digi@cbs.dk

Kontaktperson
Jonas Hedman
Lektor
Telefon: 38154455 
Mail: jhe.digi@cbs.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 05
Mail: bc@industriensfond.dk