Ofte stillede spørgsmål

Er der en ansøgningsfrist?
Nej, der er løbende behandling af ansøgninger.

Er der ansøgningsfrist for temaindkaldelsen Fra Kriser til Konkurrencekraft?
Ja. Temaindkaldelsens ansøgningsfrist er den 9. april 2021 kl. 12:00.

Er der en skabelon til ansøgningen?
På ansøgningssiden kan man finde ansøgningsskabelon og budgetskabelon samt anden relevant information.

Hvor lang må en ansøgning være?
I skabelonen er der angivet maxgrænser for antal anslag i de forskellige afsnit.

Hvor meget kan der søges om?
Der er ikke fastsat en ramme for, hvor meget der kan søges om.

Hvornår kan jeg forvente svar?
Industriens Fond vender tilbage med svar på, om ansøgningen har opnået bevilling når Fondens bestyrelse har truffet beslutning. Bestyrelsen mødes ca. en gang i kvartalet. Hvis ansøgningen giver anledning til opklarende spørgsmål, uddybninger mv., vil der blive taget kontakt til ansøger.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har rettelser til min ansøgning, efter at den er sendt afsted?
Hvis du har behov for at rette eller tilføje noget til din ansøgning, efter du har sendt den til Industriens Fond, bedes du tage kontakt til Fondens sekretariat.

Er der krav om medfinansiering?
Nej.

Betragtes ”egne timer” som medfinansiering?
Eventuel medfinansiering skal lægges i form af reelle kontante bidrag og fremgå af budgettet. Eget eller partneres bidrag i form af timer eller øvrige in-kind bidrag kan anføres som note nederst i budgettet.

Hvilke timepriser opererer Industriens Fond med?
Kostpris. Se krav til budget i budgetskabelonen på ansøgningssiden.

Finansierer I overheadomkostninger?
Fonden finansierer i udgangspunktet ikke overhead, men alene de direkte aktivitetsomkostninger. Se krav til budget i budgetskabelonen på ansøgningssiden.

Hvad med moms?
Tilskud fra Industriens Fond er som udgangspunkt momsfrie. Se mere i Fondens budgetskabelon.

Må man søge støtte fra flere kilder?
Ja, men det skal fremgå, hvorvidt der søges støtte andetsteds.

Må en udenlandsk aktør søge?
Ansøger skal have et dansk CVR nummer.

Skal ansøgningen være på dansk?
Helst på dansk, men ansøgninger på engelsk er også velkomne.

Hvad støtter Industriens Fond ikke?
Industriens Fond støtter projekter der gavner dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det kan være inden for mange brancher, emner og teknologier, men som udgangspunkt yder Industriens Fond ikke støtte til følgende:

  • Produkt- eller forretningsudvikling hos enkeltvirksomheder.
  • Enkeltpersoner.
  • Studierejser.
  • Grundforskning.
  • Projekter hvor faglitteratur, lærebøger eller undervisningsmateriale er et bærende element.
  • Anskaffelse af maskiner eller andet materiel, medmindre de er en essentiel del af det samlede projekt.
  • Projekter, hvor størstedelen af aktiviteterne allerede har fundet sted.