Fonde spiller stadigt større rolle

25.06.2019

Danske fonde uddeler hvert år milliarder af kroner til projekter rundt omkring i Danmark. Det er især Danmarks største fonde der fører an – heriblandt Industriens Fond.

4.629 fonde og fondslignende foreninger bevilgede i alt 17,1 mia. kroner til almennyttige formål i 2017. Det viser en ny analyse præsenteret af Fondenes Videnscenter. Dermed steg fondenes bidrag til samfundet med 400 mio. kroner fra 2016 til 2017.

Går man lidt mere i dybden, så viser tallene blandt andet, at de 200 største danske fonde stod for 95 % af alle bevilgede midler i 2017, svarende til 16,1 mia. kroner. Det er især videnskabelige formål der har fondenes opmærksomhed sammen med sociale formål. Men der deles også mange penge ud på områder som kultur, natur, miljø, sundhed, uddannelse og erhvervsliv.

Industriens Fond bevilligede i 2017 godt 170 mio. kroner til forskellige projekter, der på hver deres måde arbejder for at fremme dansk konkurrenceevne og dermed var fonden også dengang blandt de mest uddelende fonde herhjemme.

Blandt andet udbød Industriens Fond to temaindkaldelser i 2017 – én om ledelse og én om nye digitale forretningsmodeller. Og derudover søsattes Dansk AM Hub, med fokus på additiv fremstilling i dansk erhvervsliv, samt flere ambitiøse projekter med FN’s 17 verdensmål som det altoverskyggende omdrejningspunkt.

Og siden da er de årlige uddelinger steget. I 2018 uddelte Industriens Fond således 255 mio. kroner og i 2019 forventes det, at uddelingerne lander i samme leje, når året går på hæld.

I det forgangne år iværksattes blandt andet en bred indsats med fokus på servitization i danske virksomheder, og på uddannelsesområdet står Industriens Fond bag projektet Ultra:bit, som skal gøre elever i folkeskolen nysgerrige på ny teknologi og introducere dem til programmering.

Derudover var det særligt temaindkaldelsen om globale alliancer der førte store uddelinger med sig med henblik på at styrke danske virksomheders position på den internationale scene.

Etableringen af Fondenes Videnscenter sikrer at der fremadrettet skabes ny viden om danske fondes rolle i samfundet. Både hvad angår fondenes aktiviteter og uddelinger, men også med henblik på at synliggøre den betydning som fondene i praksis har på mange områder i samfundet.

Læs mere

Den samlede rapport udgives af Fondenes Videnscenter og kan læses her.

Projekter

Læs mere om nogle af de projekter, som Industriens Fond har iværksat i løbet af 2017 og 2018.

Temaindkaldelser

Industriens Fond efterspørger jævnligt - blandt andet i 2017 og 2018 - projekter inden for specifikke emner. Det gøres gennem såkaldte temaindkaldelser. Dem kan der læses mere om her.

Strategi

Der kan læses meget mere om fondens strategi og uddelingspolitik her på Industriens Fonds hjemmeside. Det er også gennem hjemmesiden, at man løbende kan ansøge fonden. Ydermere kan man komme med helt uforpligtende idéer via idé-boksen nederst til højre i skærmbilledet her på hjemmesiden.

Følg fonden

Der er flere veje til at følge fondens virke. Det kan gøres på udvalgte sociale medier eller gennem fondens nyhedsbrev.

KONTAKT

Spørgsmål vedrørende Industriens Fonds virke kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk