Fra Filantropi til Forretning

Projektet sigter efter at styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft ved at skabe indsigt og handling ud fra De Forenede Nationers sytten verdensmål frem mod år 2030.

Projektet udvikler ny viden og nye metoder, der integrerer bæredygtighed i virksomhedernes produktion og værdikæder til gavn for eksporten i hele dansk erhvervsliv. Dette skal ske gennem konkrete udviklingsforløb, der også skal fungere som inspirerende cases.
 
De forskellige cases skal, sammen med viden fra eksterne samarbejdspartnere, være et centralt afsæt for information og kommunikation til hele dansk erhvervsliv og samlet set skal projektet demonstrere og inspirere til, hvordan der kan skabes profitable nye forretningsmodeller og løsninger rettet mod et eller flere af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
 
Projektet har bred appel og henvender sig til alt fra små start-up virksomheder, som har relevante innovative teknologier, til de globale, danske virksomheder, som har tyngde og kapacitet til at trække større og mere langsigtede projekter.
 
 

METODE

Projektets indhold og hovedaktiviteter er inddelt i tre spor, som komplimenterer hinanden og udføres parallelt over en periode på tre år. 
 
 • Modning af bæredygtige forretningsmodeller
  Projektet gennemfører udviklingsforløb med 20 udvalgte virksomheder for at sikre konkret handling og en solid platform for inspiration og motivation til dansk erhvervsliv. Forløbene vil være tilpasset den enkelte virksomhed og kan dermed være varierende afhængigt af behov og idé. Formålet med forløbene er at træne virksomhederne til at kvalificere markedsbehov, identificere finansieringsmuligheder og styrke samt udvikle forretningsmodeller – både på operationelt og ledelsesmæssigt niveau.
   
 • Kommunikation
  Projektet vil udvikle en ny webplatform, der skal fungere som den centrale indgang for erhvervslivet i forhold til at samle og dele viden, metoder, erfaringer og resultater. Platformen vil som udgangspunkt omfatte temasider og cases med fokus på forretningspotentialer og -muligheder, eksempler på den strategiske tilgang til bæredygtighed, web-baserede værktøjer som eksempelvis SDG-kompasset, links til samarbejdspartnere og mentorsparring. Ved at etablere én fælles indgang om FN’s Verdensmål og udvikling af bæredygtige forretningsmodeller, vil projektet gøre det lettere for erhvervslivet at tilegne sig relevant viden og inspiration og finde vejledning til at udmønte nye forretningsmuligheder i egen virksomhed.
   
 • Netværksaktiviteter
  Et væsentligt fokus i projektet er at skabe en mere dynamisk vidensdeling gennem netværk, matchmaking og partnerskaber. Projektet vil derfor ligeledes afholde konferencer, regionale workshops, temadage og meget mere, som skal engagere brancher om udvalgte temaer og verdensmål.

   

EFFEKT

Projektet forventer, at danske virksomheder får indsigt i forretningsmuligheder og at virksomhederne i regi af projektet får iværksat konkrete handlinger, der strategisk og forretningsorienteret arbejder med FN’s Verdensmål. Herved er konkrete markedsmuligheder etableret og dansk erhvervslivs konkurrenceevne styrket.

Projektet har derfor opstillet følgende målsætninger: 
 
 • Mindst 21 danske virksomheder har igangsat konkrete projekter i egen virksomhed efter individuelle forløb med fokus på at integrere udvalgte Verdensmål i eksisterende eller nye forretningsmodeller. Disse virksomheder tjener samtidig som inspiration og motivation for resten af dansk erhvervsliv.
 • Mindst 3.000 danske virksomheder har fået indsigt i Verdensmålene og viden om, hvordan målene åbner nye forretningsmuligheder i egen virksomhed. 
 • Mindst 800 danske virksomheder har fået indsigt i Verdensmålene gennem netværk og sparring, som hjælper dem videre med deres egen indsats i forhold til at udvikle nye forretningsmodeller og integrere bæredygtighed i forretningen. 
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Fra Filantropi til Forretning 

Projektejer: 
DI – Dansk Industri

Tid: 
2017-2019

Støttet med: 
5,25 mio. kroner

Hjemmeside:
Besøg projektets hjemmeside

LinkedIN:
Besøg projektsiden

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af DI i samarbejde med en række eksterne partnere, der skal bidrage med ressourcer og kompetencer. Læs mere om partnerne ved at besøge dem gennem nedenstående links. 
 

SDG 

På en dedikeret hjemmeside under FN kan man læse meget mere om de 17 sustainable development goals (SDGs). 
 

Følg med online

Projektet afholder løbende forskellige aktiviteter og inddrager mange forskellige virksomheder. I Linkedin-gruppen "Verdensmål og virksomheder" kan man løbende følge med i projektets fremdrift og læse om de aktiviteter, de værktøjer, den viden og de metoder, som projektet beskæftiger sig med og udvikler.

Virksomhedscases

Projektet har udgiver to rapporter, som går i dybden med cases og take-aways:


AFSLUTTENDE RAPPORT

Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. 

 • Læs rapporten

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Thomas Bustrup
Direktør
 
Kontaktperson:
Henrik Schramm Rasmussen
Chefkonsulent
Telefon: 33 77 33 86
Mail: hsr@di.dk
 
Projektansvarlig Industriens Fond:

Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk