Globale FinTech alliancer for vækst

Projektet er et nyskabende initiativ i fintech-sektoren, der gennem en unik global økosystems-platform med globale brobygningsaktiviteter skal styrke dansk erhvervsliv gennem tilførsel af ny viden og teknologi samt nye samarbejds- og eksportmuligheder.

Projektet skal skabe en kontinuerlig strøm af innovation, talent og ny viden til dansk erhvervsliv. Særligt inden for fintech, men også med tydelige overlap til industrien og øvrige brancher. Projektet vil bygge en slags ’Copenhagen FinTech 2.0’ og i tillæg dertil skabe de nødvendige alliancer – nationalt og især internationalt – gennem en kombination af globaliseringsprogrammer, konferencer og business missions, og derigennem skabe en unik model for samarbejde mellem fintech-økosystemer i hele verden med Danmark som udgangspunkt og initiativtager.

Modellen skal opbygges i samarbejde med en række projektpartnere og skabe adgang for fintech-løsninger til andre økosystemer; relevante myndigheder og lokale ambassader, finansielle institutioner, andre brancher, rådgivere, overblik over lokale samarbejdsmuligheder, samt kontakt til investorer, teknologipartnere og adgang til talent og innovation gennem samarbejder mellem danske og internationale uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Projektet henvender sig primært til fintech-iværksættere og mindre virksomheder som skal indgå globale partnerskaber med finansielle institutioner, rådgivere, vidensmiljøer, investorer, teknologivirksomheder, med videre.
 

METODE

Projektet ønsker at igangsætte et ambitiøst globalt allianceprogram med udgangspunkt i Danmark. I alt består projektet af følgende tre overordnede hovedaktiviteter: 

 • 1. Acceleration Program
  Projektet vil opbygge en platform, der skal fungere som en samlende og koordinerende enhed, hvor der skabes værdi for alle stakeholders i en fintech-klynge ved at alle er identificeret og kan tilgå hinanden. Her samles eksisterende aktiviteter og indsatser, herunder co-labs, iværksætteraktiviteter, inkubator-funktion, innovationsnetværk og globale alliancer.
   
 • 2. Go Global Program
  Projektet vil to gange årligt gennemføre et Go Global Træningsprogram for mindre virksomheder der arbejder med fintech. Programmet indeholder workshops, netværksmøder, sparring og eksportrådgivning rettet mod udvalgte markeder.
   
 • 3. FinTech Summit
  Projektet vil afholde et årligt tilbagevendende event, der samler hele den danske og nordiske fintech-sektor på dansk jord med henblik på at showcase danske/nordiske løsninger og tiltrække globale startups, partnere og investorer. Der vil være en kombination af startup-showcasing, konkurrencer, matchmaking-aktiviteter og vidensdelingsarrangementer om relevante teknologier.
   

EFFEKT

Det forventes, at projektet giver Danmark et solidt funderet og stærkt fintech-økosystem, hvor eksisterende startups og mere etablerede virksomheder kan fastholdes og skaleres, samt at Copenhagen FinTech kan være med til at nedbryde barrierer for virksomheder i forhold til at indgå i nye globale alliancer med innovationsmiljøer, virksomheder og finanstilsyn i Danmark. Målsætningen er, at det skal udmønte sig i følgende: 

 • Et endnu stærkere fintech-økosystem i Danmark – konkret set som en stigning fra 170 til mindst 250 fintech-iværksættere som følge af projektets aktiviteter
 • Nye partnerskaber mellem danske fintech-virksomheder og udenlandske partnere 
 • Mindst 30 nye partnerskaber mellem udenlandske fintech-virksomheder og danske partnere 
 • Mindst 5 nye økosystemalliancer eller samarbejdsaftaler (MoU) med eksempelvis Brasilien, Singapore, Kina, Japan, Israel og Tyskland.

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Globale FinTech-alliancer for vækst

Projektejer:
Copenhagen FinTech

Tid:
2018-2022

Støttet med:
11,45 mio. kroner

Hjemmeside:
Besøg projektets hjemmeside her

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om Globale Alliancer, som Industriens Fond gennemførte medio 2018. Læs mere om både den og tidligere temaindkaldelser her:

Bevillingsmodtager

Det er Copenhagen Fintech der sammen med en række partnere driver projektet. Besøg Copenhagen Fintech her.

Evaluering

Projektets resultater kan læses i nærværende rapport.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Thomas Krogh Jensen
Adm. direktør
Telefon: 20 60 15 48
Mail: tkj@copnehagenfintech.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk