Formalia: Datadreven Vækst

Her på siden findes skabeloner til brug ved indsendelse af projektforslag om datadreven vækst.

PROJEKTUDVIKLING

Industriens Fond efterspørger gennem en temaindkaldelse om viden og metoder, der kan styrke dansk erhvervslivs forudsætninger og muligheder for at udnytte data til at skabe konkurrencekraft og vækst. Deadline for ansøgninger under temaindkaldelsen om datadreven vækst i danske virksomheder er den 12. marts 2020.
 

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgninger vil blive sekretariatsbetjent i takt med at de modtages af Fonden. Sekretariatet vil – i det omfang det vurderes relevant – forbeholde sig ret til at sende ansøgningerne til eksternt review med henblik på en faglig vurdering af projektets indhold.

Industriens Fond er en engageret filantropisk fond. Det betyder, at der om nødvendigt vil blive indledt en uddybende dialog med ansøgeren med henblik på projektforelæggelse for bestyrelsen, også uden at det dermed er en indikation af, at der kan forventes opnået støtte.

Idet der er mulighed for at ansøgninger modtages på både dansk og engelsk må ansøger forvente, at Fonden på anmodning kan bede om oversættelser af ansøgningsteksten eller udvalgte dele heraf.
 

BEVILLING

Industriens Fonds bestyrelse har ikke reserveret en bestemt andel af sine årlige uddelinger til temaindkaldelsen om datadreven vækst. Hvorvidt der bevilliges midler til projekterne beror på en konkret vurdering af det enkelte projekt. Læs om tidligere temaindkaldelser på Fondens hjemmeside.
 

OPHAVSRET

Der gøres opmærksom på, at Industriens Fond frit kan arbejde videre med idéer opstået i forbindelse med ansøgningsrunden, også selv om projektet ikke opnår støtte.
 

  ANSØGNING

  Ansøgningen sendes på mail til datavaekst@industriensfond.dk og det skal fremgå af ansøgningen, at projektet vedrører ”Temaindkaldelse om datadreven vækst”.
   

  ANSØGNINGSFORMULAR

  Ansøgningen må være højst fem sider og skal indeholde følgende:

  BUDGET

  Industriens Fond finansierer i udgangspunktet alene de direkte omkostninger, der er forbundet med projektet. Det vil sige, at Fonden ikke finansierer overheadomkostninger. Alle projektomkostninger opgøres inklusiv eventuel moms og lignende (se de forskellige faneblade i budgetskabelonen, som vedrører krav til budget og finansieringsplan).
   

  HVAD KAN DER IKKE SØGES STØTTE TIL?

  • Enkeltpersoner.
  • Aktiviteter, der udelukkende tjener et indtjeningsmæssigt formål for en enkelt virksomhed.
  • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet.
  • Opgaver eller projekter, der tidligere har været offentligt støttet, men hvor finansieringen er bortfaldet.
  • Projekter, hvor hhv. studierejser, webportaler, faglitteratur, lærebøger eller undervisningsmateriale er et bærende element.
  • Projekter, der alene omhandler indkøb af udstyr.
  • Projekter, der alene fokuserer på kursusaktivitet.

  ansøg

  Udfærdig en højst 5-siders ansøgning ved at bruge nedenstående skabeloner. Alle dokumenter inkl. CV'er, resumé og bilag sendes til datavaekst@industriensfond.dk 

  INFORMATION

  Der kan læses om Industriens Fonds generelle virke her på hjemmesiden. Følgende links indeholder information om:

  KONTAKT

  Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med temaindkaldelsen om datadreven vækst, så kan Industriens Fond kontaktes.

  Anders Ziegler Kusk
  Projektleder
  Telefon: 33 37 62 32
  Mail: azk@industriensfond.dk

  Nanna Nyholm
  Projektleder
  Telefon: 33 37 62 06
  Mail: nn@industriensfond.dk