Verdensmål bliver til vores mål

30.10.2019

Det nye Baseline-initiativ skal sætte ekstra fokus på Danmarks arbejde med FNs Verdensmål. Alle skal have mulighed for at deltage i arbejdet med at sætte mål for Danmarks bidrag til en bæredygtig udvikling.

Hele Danmark inviteres med i nyt projekt, der skal gøre FNs målsætninger for en bæredygtig samfundsudvikling operative i en dansk sammenhæng.

Projektet går netop i disse dage ind i næste fase, hvor der efterspørges input fra virksomheder, borgere, organisationer og foreninger, så de 17 verdensmål kan sættes ind i en dansk kontekst. Verdensmålene skal så at sige gøres endnu mere til vores mål.

Baseline-projektet, tager udgangspunkt i FNs 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling af kloden. Målene forpligter Danmark og resten af FNs medlemslande til at arbejde frem mod målsætninger, der omhandler alt fra ligestilling og klima til mål om kvalitetsuddannelser og ansvarligt forbrug og produktion. Vejen frem mod opfyldelsen af verdensmålene i 2030 følges af en række globale delmål og indikatorer for alle FN-lande.
 

Målene sættes ind i en dansk kontekst

Nu skal Baseline-projektet udfolde verdensmålene i en dansk sammenhæng, så vi får relevante pejlemærker, der afspejler hverdagen i Danmark.

Hvis vi vil sikre at Danmarks indsats i forhold til FNs Verdensmål får den nødvendige virkning, skal vi målrette indsatsen ved at udvikle indikatorer, der tager udgangspunkt i Danmark. Vi skal desuden sikre et solidt udgangspunkt for vores indsatser, så vi kan måle på udviklingen og sikre, at vi bevæger os i den rigtige retning frem mod 2030," fortæller formand for 2030-panelet, Steen Hildebrandt.
 

Alle kan være med

Baselineprojektet har som mål at nå alle interesserede danskere – ved events, workshops og på nettet – så alle får mulighed for at komme med deres input til de supplerende danske verdensmålsindikatorer.

"Verdensmålene vil, i en eller anden form, berøre alle danskeres hverdag. Derfor er det et mål med Baseline-projektet, at alle kan få en mulighed for at sætte deres præg på de supplerende indikatorer. For at sikre aktiv inddragelse vil der over de kommende måneder blive afholdt events i hele landet, hvor alle interesserede får mulighed for at være med," fortæller Kristian Jensen, der er formand for Folketingets 2030-netværk.

Resultatet af Baseline-projektet – altså de supplerende danske indikatorer – ventes at være klar til næste sommer. I spidsen for projektet står Danmarks Statistik sammen med 2030-panelet, som er etableret af 2030-netværket, der er Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN's Verdensmål.

"De 17 verdensmål kan bedst nås gennem samarbejde og tydelige målsætninger. I det nye initiativ fastlægges konkrete indikatorer for, hvor bæredygtighedsindsatsen skal ydes i en dansk kontekst – og hvordan den måles. Det gør verdensmålene mere håndgribelige, også for de danske virksomheder, der overvejer at bruge målene som innovationsdrivere,” siger Thomas Hofman-Bang, der er adm. direktør i Industriens Fond, der sammen med Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania, Rambøll Fonden og Spar Nord Fonden står bag projektet.

Hele forløbet med at skabe engagement og involvere danskerne i projektet gennemføres i de kommende måneder af en række projektpartnere, heriblandt Deloitte, Geelmuyden Kiese, Kraka, Sweco, Dansk Energi Management A/S, Aalborg Universitet og Roskilde Universitetscenter.

Projektet

Projektet udarbejder en nulpunktsmåling med danske indikatorer til at skabe transparens i verdensmålene og give danske virksomheder et alment anerkendt redskab, hvormed der kan måles impact, men også hvor Danmark som helhed kan måle fremgang og tilbagegang.

FUNDAMENTET

Projektet er skabt i samarbejde med fem af Danmarks største fonde. Ud over Industriens Fond, er der også tale om:

Det er Danmarks Statistik der i samarbejde med 2030-Netværket og 2030-Panelet har skabt det nye initiativ.

FØLG MED

Industriens Fond har søsat en række projekter med de 17 verdensmål som omdrejningspunkt. I en gruppe på Linkedin kan man følge projekternes virke.

KONTAKT

Yderligere information kan fås ved at kontakte Industriens Fonds sekretariat:

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk