MasterClass og Gazelle-uddelinger

Sammen med Dagbladet Børsen uddeler Industriens Fond hvert år FremstillingsGazellen til en dansk produktionsvirksomhed, der opnår høj vækst. For at styrke de danske gazeller yderligere, har Dagbladet Børsen afholdt en MasterClass med fokus på at hjælpe virksomheder godt i gang når coronakrisen løjer af.

På 2021-udgaven af Gazelle MasterClass blev der sat fokus på coronakrisen. Eller rettere, veje til at komme ud af krisen med retning mod ny vækst. Derfor tog Industriens Fond udgangspunkt i den særlige coronaindsats - www.genstartNU.dk - som fonden igangsatte sidste år.

Ambitionen med genstartNU har hele tiden været, at give gode råd til danske virksomheder i en vanskelig tid, men også, at understøtte virksomhedernes innovationsarbejde og konkurrenceevneforbedringer i løbet af krisen.

Blandt andet har Industriens Fond iværksat en række projekter, der, med innovative værktøjer og praksisnære løsninger, har hjulpet danske virksomheder hen over krisen. Ét af de projekter er Business As Unusual.

Gennem projektet har virksomheder kunnet arbejde målrettet med designtænkning som et værktøj til forretningsudvikling og innovation. Projektet har samlet sine erfaringer i en hands-on guide.

Læs hele guiden om
designtænkning ved
at klikke her.

For løbende at blive klogere på de danske virksomheders adfærd og strategivalg gennem krisen, har Industriens Fond også iværksat en række forskningsprojekter, som følger erhvervslivet i krisetid.

Ét af projekterne har specifikt undersøgt hvilke strategier de små og mellemstore danske virksomheder har arbejdet ud fra i krisen - og hvordan det er gået for virksomhederne. Det kan der læses meget mere om på Syddansk Universitets hjemmeside.

Som led i genstartNU forskes der stadigvæk i coronakrisen og dens konsekvenser for dansk erhvervsliv. Det arbejde kan følges på www.genstartNU.dk.
 

FremstillingsGazellen fremhæver industrien

Når Industriens Fond sammen med Dagbladet Børsen uddeler den særlige FremstillingsGazelle, er hensigten, at stille skarpt på fremstillingsvirksomheder, der formår at skabe høj vækst i en tid hvor nye teknologier, nye konkurrenter og nye forretningsmodeller konstant medfører ændringer og uforudsigelige markeder.

For virksomheder i industrien kan rejsen fra gode idéer til færdigt produkt være både lang og omkostningsfuld. Prototypeudvikling, test, lovmæssige godkendelser, omstillinger i produktionen, samt den efterfølgende masseproduktion og distribution betyder at vejen mod høj vækst kan blive ramt af gevaldige bump undervejs.

Det betyder til gengæld også, at de virksomheder i industrien, der virkelig formår at skabe en forretning med produktinnovationer, kontinuerlig forretningsudvikling og imponerende vækstrater fortjener et anerkendende skulderklap. Det vil Industriens Fond gerne bakke op om og har derfor besluttet at støtte uddelingen af FremstillingsGazellen.
 

Veje til vækst i industrien

Industriens Fonds mission er at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det gøres ved at igangsætte og støtte projekter, der på forskellig vis arbejder med at skabe positive forandringer i danske virksomheder og dermed stille dem bedre i den internationale konkurrence. Det er nemlig vejen til høj vækst, jobskabelse og bedre muligheder på det globale marked for danske virksomheder - og det gavner også det danske samfund.

Der findes mange forskellige projekter i Fondens aktive projektportefølje. Projekterne arbejder for at øge konkurrenceevnen hos danske virksomheder og beskæftiger sig typisk med forbedringer inden for produktionen, med at implementere ny teknologi eller med at skabe salg og eksport.

Tusindvis af virksomheder har allerede haft gavn af at deltage i projekter, som er støttet af Industriens Fond. Hvert år søsættes nye projekter og mange af projekterne samarbejder med virksomheder undervejs i projektet og ofte medfører det konkrete gevinster i den enkelte virksomhed.
 

Vær med i nye projekter

Hvis man som virksomhed finder det interessant at følge de projekter som støttes af Industriens Fond, så kan det gøres gennem fondens forskellige kommunikationskanaler.

Fremstillingsgazellen

FremstillingsGazellen blev introduceret i 2016 og uddeles som en del af de Gazelle-prisuddelinger, som Dagbladet Børsen står bag én gang om året. Gazelle-priserne er blevet uddelt i mere end 25 år for at hylde de virksomheder som formår at skabe vækst.

Nyhedsbrev

Ønsker man at modtage Industriens Fonds nyhedsbrev, så kan man tilmelde sig her.

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål angående masterclasses eller Industriens Fonds støtte til FremstillingsGazellen kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk