Spydspidserne skal gøres endnu skarpere

26.04.2017

Nyt projekt skal give en digital saltvandsindsprøjtning til danske erhvervsledere.

Danske ledere har brug for mere viden om IT, hvis forretningen skal vedblive med at være konkurrencedygtig. I kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om ledelse har fonden netop givet en bevilling til projektet I4L, hvor IT-Universitetet skal opkvalificere spydspidserne i erhvervslivet.
 

IT indgår i alt

Gennem en årrække er IT blevet en vital del af det at drive forretning. Det stiller nye krav til nutidens erhvervsledere, som både skal holde trit med konkurrenterne og imødekomme både kundernes og de ansattes behov. Det gælder alle brancher lige fra designere til logistikvirksomheder og den tunge producerende industri.

I en travl dagligdag kan det dog knibe med at holde sig opdateret på den digitale udvikling.

Vi har en løbende dialog med ledere fra industrien. Den dialog viser, at mange virksomheder i høj grad har mod på at udnytte de muligheder som digitaliseringen giver. Men det er svært at lægge sig fast på, hvor man skal starte, og hvilken vej man skal gå. Det nye projekt er et håndgribeligt initiativ, som kan ruste erhvervslederne med nogle konkrete værktøjer, der kan vise vej i en dagligdag, der bliver mere og mere digital,” siger Mads Lebech, adm. direktør hos Industriens Fond, der har støttet projektet I4L med næsten 1,7 mio. kroner.
 

Essentielle kompetencer

Ifølge lektor på IT-Universitetet, Alexander Richter, er evnen til at kunne begå sig og tænke innovativt digitalt helt essentiel for erhvervslivets ledere. For eksempel skal stort set alle ledere kunne udnytte potentialet for at kommunikere digitalt med ansatte, kunder og samarbejdspartnere, så virksomhederne får mest muligt ud af det.

Et andet eksempel er behovet for at se sammenhængen mellem den digitale udvikling og de opgaver, som medarbejderne skal løse. Hvis en leder ikke er opdateret, vil vi ofte se, at medarbejderne har tendens til at bruge såkaldt shadow IT, altså IT som ikke er officielt godkendt af virksomheden, og som medarbejderne ofte selv betaler for. Det sker ofte ikke, fordi medarbejderne har lyst til at gøre noget 'ulovligt', men simpelthen fordi det eksempelvis kan være nødvendigt at bruge en effektiv datadelingstjeneste for at udføre deres arbejde. Det kan have konsekvenser for virksomhederne. Omvendt er der en række potentialer, som kan udnyttes af de ledere, som forstår at tænke innovativt,” siger han.
 

Det starter med inspirationen

Alexander Richter skal indtil udgangen af 2018 stå i spidsen for projektet I4L, som skal klæde erhvervsledere på til at tage kampen op på det digitale område. Projektet vil bestå af en række workshops, hvor danske ledere bliver opkvalificeret og motiveret til at trække i den digitale førertrøje.

Først vil vi gerne inspirere dem. Dernæst vil vi give dem nogle helt konkrete værktøjer til, hvordan de får mest muligt ud af at digitalisere og samtidig formindske de risici, som er forbundet ved det. Sidst vil vi følge op på ledernes erfaringer, hvilket efterfølgende vil danne baggrund for en publikation, der fremover vil kunne bruges af alle ledere, som skal lave en digital strategi og udføre den,” slutter Alexander Richter.

projektet

Læs mere om projektets formål og kommende aktiviteter her.

Temaindkaldelse

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om ledelse, som Industriens Fond iværksatte i slutningen af 2016. Her på hjemmesiden kan man læse om alle de temaindkaldelser som Industriens Fond har gennemført, samt de projekter, som er sat i gang som følge af de enkelte temaindkaldelser.

IT-Universitetet

Det er IT-Universitetet i København, der fører projektet ud i livet. Det sker blandt andet gennem en række workshops. Besøg universitetet her.