Industrial Data Analysis Service

Projektet vil hjælpe danske virksomheder med håndtering af store mængder af data og let adgang til ekspertviden på området.

Formålet med projektet Industrial Data Analysis Service (IDAS) er at bidrage til formidlingen af viden mellem virksomheder og vidensmiljøer inden for håndteringen af Big Data. Som følge heraf, skal der etableres en selvstændig institution på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Institutionen har til formål at tjene dansk erhvervsliv og samtidigt bidrage til forskning og uddannelse i Big Data. På den måde kan man opfatte IDAS som en Big Data-hotline, der hurtigt kan hjælpe virksomheder på vej til den rette ekspert og den rette løsning.
 

Metode

Industrial Data Analysis Service indeholder tre overordnede aktivitetstrin, som er de bærende elementer i projektet. Det drejer sig dels om fagkundskab, dels om rådgivning, dels om uddannelse og undervisning:

 • Fagkundskab
  IDAS vil samle eksperter med stor fagkundskab inden for feltet. Eksperterne skal være i stand til at håndtere de udfordringer som danske industrivirksomheder oplever i arbejdet med Big Data. Eksperterne repræsenterer fagområder som lagring, kommunikation, databehandling, maskinindlæring og statistik, datasikkerhed og databeskyttelse.
 • Rådgivning
  IDAS skal være i stand til at forbinde virksomhederne med en ekspert inden for netop det område som virksomheden beskæftiger sig med. Gennem rådgivning skal IDAS’ eksperter være med til at belyse og analysere de pågældende problemstillinger for virksomheden.
 • Uddannelse og træning
  IDAS skal være med til at opfylde de behov, der på længere sigt vil opstå på erhvervsmarkedet. Dette sker gennem uddannelses- og træningsprogrammer for datalogistuderende, samt ansatte i virksomheder, og har til formål at skabe kompetenceopbygning. Uddannelsen vil blive leveret af et udvalgt hold af fageksperter.
   

Målsætning

Den forventede effekt er, at danske virksomheder øger konkurrencedygtigheden på to niveauer. For det første bidrager virksomhederne til ny forskning, viden og uddannelse og således skabes også fremtidige medarbejdere inden for datahåndtering. For det andet vil virksomhederne få mulighed for at realisere Big Data-potentialet og lave dataanalyseprojekter enten internt med rådgivning fra IDAS, eller som projekter, der udvikledes på IDAS, eller gennem en tredjeparts IT-virksomhed, der er forbundet med IDAS.

IDAS vil interagere med virksomheder på forskellige niveauer. Nogle virksomheder vil profitere bare ved at deltage i foredrag og workshops arrangeret af IDAS, andre vil arbejde meget tæt sammen med de IDAS’ studerende og eksperter. Efter tre år forventes følgende målsætninger at være opnået:

 • Mere end 100 danske virksomheder, som ikke tidligere har arbejdet sammen med universitetet inden for Big Data, vil have gjort brug af konsulentydelse. De vil have modtaget individuel rådgivning om, hvordan man udnytter storstilet dataanalyse i deres virksomhed. Dette vil blive dokumenteret i årlige rapporter og det forventes at de årlige tal vil vokse fra 25 virksomheder i det første år, 35 det andet år og 40 i det tredje år.
 • Rådgivningen vil føre til 50 langsigtede samarbejdsprojekter, der involverer IDAS’ eksperter og studerende.
 • Projektet etablerer en proces til måling af effekten af den udbudte service.
 • Virksomheder vil blive bedt om at rapportere om handlinger og konsekvenser fremkaldt af IDAS.
 • Mere end 150 datalogistuderende, vil få konkret erfaring i at løse big data-problemer fra den virkelige verden gennem kurser og projekter der er defineret af og gennemført på IDAS.
 • Foredrag og workshops om Big data organiseret af eller med deltagelse af IDAS vil have tiltrukket tæt på 1000 deltagere over hele Danmark.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Industrial Data Analysis Service

Projektejer: 
Københavns Universitet

Tid: 
2015-2019

Støttet med: 
5,0 mio. kroner

Hjemmeside:
Big-Data

TEMAINDKALDELSE

Industrial Data Analysis Service udspringer af en temaindkaldelse om Big Data, som Industriens Fond afholdt i starten af 2015. Læs mere om denne og flere andre temaindkaldelser her:

KONTAKT

Projektansvarlig:
Christian Igel
Professor
Telefon: 35 33 56 74
Mail: igel@di.ku.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
Telefon: 33 37 62 32
​Mail: azk@industriensfond.dk