INSPIRE 2018

Industriens Fond er jævnligt i dialog med aktører i dansk erhvervsliv. Dialogen tager mange forskellige former. Blandt andet mødes Fondens bestyrelse med en række ledere fra markante danske virksomheder. Det sker når Industriens Fond afholder INSPIRE-arrangementer.

Industriens Fond arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det er med det udgangspunkt, at Fonden hvert år igangsætter nye projekter, skaber nye initiativer og etablerer nye partnerskaber – ofte både i indland og udland.

Den 25. oktober 2018 løb INSPIRE 2018 af stablen. Her samledes godt 50 topledere fra danske virksomheder for at diskutere muligheder og udfordringer i den hverdag, som dansk erhvervsliv opererer i.
 

Opsamlende katalog

INSPIRE 2018 er afrapporteret i nedenstående katalog. Kataloget er en opsamling på de mange relevante og vigtige bud, som virksomhedslederne pegede på som de største udfordringer, dansk erhvervsliv står over for i fremtiden. INSPIRE-kataloget udgør et afsæt for udviklingen af Industriens Fonds uddelingspolitik, som sætter rammerne for, hvilke indsatser og aktiviteter Fonden vil prioritere fremover.

Følgende temaer stod særligt højt på agendaen på INSPIRE 2018:

 • FN's Verdensmål som en drivkraft for innovation
 • At tiltrække relevant viden og kompetencer
 • At gentænke rammer og processer for ledelse
 • At fremme innovation og kreativitet i organisationen
 • At være globalt ambitiøs og risikovillig
 • At deltage i nye partnerskaber og økosystemer
 • At levere kundeoplevelser, der møder nye kundeforventninger
 • At udnytte og implementere ny teknologi
 • At udnytte digitalisering
   
  Udforskningskatalog fra INSPIRE 2018

  Dagens gang 

  Selve INSPIRE 2018 indeholdt flere forskellige aktiviteter. Industriens Fonds bestyrelsesformand, Sten Scheibye, bød velkommen og satte scenen for dagen. Herefter bød programmet blandt andet på inspirationsbazar og workshops.

  Fra scenen fortalte Bjarke Ingels og Anders Hedegaard om udfordringer, muligheder og ambitioner, og afslutningsvist rundede Industriens Fonds direktør, Mads Lebech, arrangementet af. Nedenfor findes en stemningsvideo fra dagen.  Foruden workshops og præsentationer var der også - i løbet af dagen - rig mulighed for at netværke og diskutere de forskellige emner, som blev bragt op på INSPIRE 2018. Nedenfor findes et par stemningsbilleder fra dagen.

  INSPIRE 2018

  INSPIRE 2018

  INSPIRE 2018

  INSPIRE 2018

  INSPIRE 2018

  INSPIRE 2018

  INSPIRE 2018

  INSPIRE 2018

  INSPIRE 2018

  INSPIRE 2018

  INSPIRE 2018

  INSPIRE 2018

  INSPIRE 2018

  INSPIRE 2018

  KATALOG

  INSPIRE-deltagernes input til Fonden er opsamlet i et katalog. 

  Uddelingspolitik og STRATEGI

  Industriens Fonds uddelingspolitik videreudvikles med afsæt i INSPIRE 2018. Fondens gældende uddelingspolitik og strategi kan altid læses her på hjemmesiden.

  TEMAINDKALDELSER

  De mange input fra INSPIRE 2018 vil være med til at forme fremtidige temaindkaldelser fra Industriens Fond. Tidligere temaindkaldelser kan findes her på hjemmesiden.

  Infografik

  En række aktuelle data om erhvervslivet blev anvendt på INSPIRE 2018 som inspiration. De findes her, samlet som infografik.

  Infografic