Copenhagen ITS Hackathon

Projektet vil øge danske virksomheders evne til at udnytte vækstpotentialet inden for intelligente transportsystemer.

Projektet vil hjælpe danske virksomheder til at konsolidere sig og vinde nye markedsandele på verdensplan og positionere Danmark inden for Intelligente Transport Systemer (ITS) og smarte løsninger inden for blandt andet automatisering af køretøjer. 
 
Projektet faciliterer et Hackathon-forløb for danske virksomheder, hvor de får mulighed for at udvikle og teste nye løsninger inden for intelligente transportsystemer, hvorefter erfaringerne og resultaterne vil blive præsenteret på ITS World Congress 2018, der afholdes i København. 
 
Forkortelsen ITS henviser til tekniske systemer, der dækker over smarte løsninger, som gør trafikken mere effektiv, miljørigtig og sikker ved at tilpasse sig den aktuelle trafiksituation. Det kan eksempelvis være trafiksignaler, der skifter efter trafikkens tæthed.
 
 

METODE

Projektet består af fire faser: 
 
 • 1. fase: 
  I denne fase vil projektet motivere og mobilisere virksomhederne til at indgå i et forpligtende samarbejde, der sætter fokus på det globale perspektiv og behovene inden for ITS. 
 • 2. fase: 
  I denne fase afholdes en idéudviklingsworkshop, hvor virksomhederne beskriver løsningskoncepter og opstiller konkrete mål og succeskriterier for udviklingsarbejdet. Herefter arbejder virksomhederne videre med deres idé med henblik på input og skitsering af eventuelle brugerbehov.
 • 3. fase:
  I denne fase færdigudvikles prototyperne og eventuelle test planlægges. Resultaterne i denne fase vil blive præsenteret på et minievent.
 • 4. fase:
  Den fase indeholder implementeringen af demonstrationsprojekterne. Derudover vil projektet afholde et ITS-event, som optakt til ITS World Congress 2018.
   

EFFEKT

Copenhagen ITS Hackathon skal være med til at skabe nye koncepter for fremtidens effektive transportløsninger, som kan skaleres til flere danske byer og forøge borgernes livskvalitet samt sikre en mere effektiv varetransport. Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet:
 
 • At 15-20 nye demonstrationsprojekter kan vises frem på ITS World Congress i 2018. 
 • At projektet fører til nye partnerskaber mellem virksomheder, der bidrager til innovation og udvikling af nye koncepter, der kan gavne virksomheder og borgere. 
 • At projektet fører til vækst i danske virksomheder.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Copenhagen ITS Hackathon

Projektejer:
Københavns Kommune

Tid:
2017 - 2018

Støttet med:
0,59 mio. kr.

Hjemmeside:
ITS World Congress

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Københavns Kommune, men partnerskabskredsen består derudover også af DI, Dansk Erhverv, Copenhagen Solutions Lab og ERTICO. Besøg partnerne nedenfor.
 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Steffen Rasmussen
Områdechef
Telefon: 27 26 35 40
Mail: steras@tmf.kk.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:

Anders Ziegler Kusk
Projektleder
Telefon: 33 37 62 32
​Mail: azk@industriensfond.dk