Det innovative indeliv

01.11.2018

Sustainable Build har lanceret sin nye innovationsudfrodring. Der fokuseres først og fremmest på godt og bæredygtigt indeliv - og den produktudvikling og adfærd som skal følge med.

Godt indeliv er hovedtemaet i Sustainable Builds nye innovationsudfordring. Udfordringen er en åben invitation til iværksættere og virksomheder i Danmark, såvel som globalt, og målet er at indsamle bud på løsninger, som kan fremme det gode og bæredygtige indendørsliv og styrke innovationsindsatsen på området.
 

Nye samarbejder kan skabe fornyelse i byggebranchen

Sustainable Build udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion som fonden udbød tilbage i 2014. Her var der fokus på innovation, bæredygtige løsnminger og nye samarbejder. Og netop invitationen til at tænke i nye bæredygtige løsninger som led i den nye innovationsudfordring kræver et tættere samarbejde på tværs af branchen, mener Mads Lebech, der er administrerende direktør i Industriens Fond:

Byggeri og design er danske styrkepositioner og vi har nogle stærke danske virksomheder inden for eksempelvis vand, isolering, arkitektur, vinduer, møbler, lyd og meget andet. De danske løsninger efterspørges ude i verden, men det kræver innovation, flere nytænkende aktører og tværgående samarbejde i branchen, hvis styrkepositionerne skal bevares eller udbygges. Det er det som Sustainable Build skal bidrage til,” siger han og fortsætter:

Med nye løsninger til brug i nye og gamle bygninger, kan indendørslivet forbedres. Det handler om adfærd, bæredygtighed, materialer, produkter, databrug og ny viden, så det er hele værdikæden – fra producenter og leverandører til arkitekter og bygherrer – som skal aktiveres. Lykkes det at skabe et godt samarbejde og velfungerende nye løsninger, vil de danske virksomheder få en styrket position på det globale marked.

Mennesket skal tilbage i centrum

Gulvfirmaet Tarkett er en af de producenter, der er en del af Sustainable Build. Her er global account director Michael Aastrup spændt på at se innovationer, der kan være med til at bygge bro mellem den miljømæssige og den sociale bæredygtighed i både eksisterende og fremtidige bygninger.

Indtil nu har vi med Sustainable Build fokuseret på de mere miljømæssige aspekter af bygningernes bæredygtighed, såsom genbrug af materialer. Nu er tiden kommet til at sætte fokus på bæredygtighed, som involverer de mennesker, der arbejder, underviser og lever i bygningerne,” siger han og uddyber:

Vi ved, at kvaliteten af vores luft-, lys-, og lydsystemer virkelig har stor indflydelse på både vores koncentrationsevne og indlæring samt på produktivitet og livsglæde. Udviklingen af nye innovative løsninger kan spare samfundet mange millioner på færre sygedage, øget effektivitet på arbejdspladserne og bedre indlæring i skolerne.”
 

Tilbage til tegnebrættet

I entreprenørvirksomheden NCC er der også efterspørgsel på løsninger, som i højere grad imødekommer brugerne. Direktør for engineering i NCC Building Marlene Haugaard siger:

Det er en vigtig problematik, vi tager op med Sustainable Builds Challenge i år. I dag designes og renoveres bygninger ud fra standarder for blandt andet temperatur, lysforhold og ventilation, men undersøgelser viser, at brugerne er individuelle og har behov for noget andet. Og så skal vi fokusere på at få ført viden fra brugssituationen tilbage til design og udførelse, så vi bygger optimalt.”
 

Værktøjskassen er tom

En af de danske virksomheder, der har forsket i og arbejdet meget med betydningen af lys i forhold til indlæring i skoler, er Henning Larsen Architects. Her mener partner og chef for bæredygtighed Signe Kongebro, at brugernes behov og oplevelser af bygningerne bør være en langt større del af byggeprocessen:

Vi mangler nogle metoder til, hvordan man måler på kvaliteten af indeklimaet. Værktøjskassen er simpelthen tom, når det kommer til metoder for, hvordan vi sammentænker de målte og oplevede effekter af indendørslivet. Jeg tror, at vi i højere grad skal inddrage de mennesker, der skal bruge bygningerne og genopfinde de løsninger, vi har i dag,” siger hun.

Det er tredje gang, at Sustainable Build afholder en innovationsudfordring og der kan læses meget mere om tiltaget på Sustainable Builds hjemmeside.

Projektet

Sustainable Build har til formål at fremme vækst indenfor bæredygtigt byggeri, og henvender sig til virksomheder, hvis produktion er udfordret af nye markedskrav og markedspotentialer for bæredygtige materialer og komponenter. 

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her.

Partnere

Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche herunder: 

KONTAKT

Spørgsmål vedrørende Industriens Fonds engagement i Sustainable Build kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk