Ledelses-GPS til en ny tid

Projektet skal udvikle en række nye ledelsesværktøjer for at adressere nogle af de største ledelsesudfordringer i små og mellemstore danske virksomheder.

Projektets formål er at ruste ledere til at håndtere de komplekse, interne og eksterne krav, som i dag stilles til dem. På basis af innovative udviklingsforløb i ti virksomheder, hvor lederne skal afdække strategiske ledelsesudfordringer og løsninger, produceres en ledelses-GPS med en bred vifte af ledelsesværktøjer, der også kan bruges af virksomheder, der ikke deltager direkte i projektet.

Den primære målgruppe er ledere i små og mellemstore danske virksomheder, som har potentiale til innovation, vækst samt organisatoriske og teknologiske kvantespring, således at projektet kan fungere som en udviklingsmulighed for virksomheder, der ønsker at forebygge eller fjerne interne barrierer for et fremtidigt organisatorisk og forretningsmæssigt gennembrud.
 
 

METODE

Projektet vil gennemføre to hovedaktiviteter, som omhandler udvikling af ledelsesværktøjer samt implementering af disse gennem ti virksomhedsforløb:
 
  • Værktøjer:
    Værktøjerne udvikles på baggrund af interviews med ledere i de ti case-virksomheder og eksisterende viden om stærke ledelsesdilemmaer og -paradokser. 
  • Interventionsforløb: 
    Projektet vi afholde ti interventionsforløb i de deltagende virksomheder, hvor lederne, i et samspil mellem konsulenter og forskere, skal afdække specifikke strategiske ledelsesdilemmaer og løsninger, identificere måder at tackle udfordringer på og gennemføre forsøgsprojekter, der tester forskellige løsninger og måler på effekten af de valgte løsninger. Derudover vil lederne i denne proces også anvende nogle nye ledelsesværktøjer, hvoraf den opnåede effekt måles efter projektets afslutning i forhold til lederens egne fremsatte mål.
 
Erfaringerne og resultaterne fra forløbene og afdækningen af ledelsesdilemmaer sammenfattes i en praktikerguide (Ledelses-GPS), der er målrettet ledere i små og mellemstore danske virksomheder. Derudover publiceres en sammenfatning af den opnåede og eksisterende viden på området. 
 
 

EFFEKT 

Projektet forventer, at det tackler nogle af de ledelsesudfordringer, der findes i dansk virksomhedsledelse. Deriblandt at finde løsninger på de ledelsesdilemmaer, der er uundgåelige i komplekse, globalt prægede vidensvirksomheder, og endvidere at den generede viden samt nye ledelsesværktøjer kan anvendes af andre virksomheder, der står med lignende udfordringer.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Ledelses-GPS til en ny tid 

Projektejer: 
Copenhagen Business School

Tid: 
2017-2018

Støttet med: 
2,1 mio. kroner

PUBLIKATION

I forbindelse med projektet er der udgivet en overbliksbog om ledelsesdilemmaer "Ledelsesdilemmaer – strejftog gennem faglitteraturen". Bogen kan læses eller downloades gratis gennem følgende link: 

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om ledelse, som blev gennemført i starten af 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her på hjemmesiden.
 

BESØG PROJEKTPARTNERnE

Projektet er forankret på Copenhagen Business School, men udføres i samarbejde med en række aktører, som kan besøges nedenfor.
 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Signe Vikkelsø
Institutleder og professor

Kontaktperson: 
Henrik Holt Larsen
Professor Emeritus
Telefon: 40 55 40 51
Mail: hhl.ioa@cbs.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
Telefon: 33 37 62 07
Mail: kwk@industriensfond.dk