MATChE

Online platform skaber vigtige indsigter og bidrager til styrket konkurrenceevne i dansk erhvervsliv, gennem proaktiv CØ-omstilling. 

Cirkulær økonomi (CØ) har meget stort potentiale for vækst og jobskabelse i Danmark, men mange produktionsvirksomheder ved ikke, hvordan de skal komme i gang med at omstille sig. Projektet har vist, at værdikædesamarbejde er en af de største barrierer, som virksomhederne står over for. Ligeledes oplever de udfordringer med at påvirke og samarbejde med store virksomheder, og større virksomheder har svært ved at stille realistiske CØ-krav til deres leverandrer. 

Med MATChE (Making The Transition to Circular Economy) er der udviklet en nyskabende metode, som gør SMVer på tværs af sektorer i stand til at identificere og implementere de muligheder, der ligger i cirkulær økonomi.  

Projektet har udviklet platformen www.matche.dk, der indeholder værktøjer og benchmarking data, der støtter virksomhederne i at arbejde med cirkulær økonomi. Platformen vurderer virksomhedernes omstillingsparathed til CØ ift. organisation, værdikæde, egnethed af produkter og teknologier samt graden af bæredygtighed og økonomisk potentiale. Ligeledes er udviklet forskellige ’omstillingsruter’, som passer til virksomhedernes typiske omstillingsbehov ved omstilling til den cirkulære økonomi.  

Værktøjerne er siden lanceringen blevet downloadet over 7300 gange, og næsten 500 virksomheder er på platformen.  

Blandt de indsatser, som er udviklet med virksomhederne, er en 'Guideline til cirkulært produkt-design', der støtter op om design af mere cirkulære produkter på Novo Nordisk, en basislinje for klima- og miljøpåvirkningen af et produktdesign og pilotproces hos Bang & Olufsen og nye servicebaserede forretningsmodeller, der sikrer lukning af materialesløjfer på DBI. 

Projektets resultater er blevet delt bredt via videnskabelige artikler, film, workshops og webinarer. Webinarer og film er fortsat tilgængelige på www.matche.dk. Platformen videreføres gennem "ready2LOOP", hvor der videreudvikles på platformen ved at tilføre seks nye værdikædeslag. 

 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
MATChE

Projektejer: 
Danmarks Tekniske Universitet

Tid: 
2016-2020

Støttet med: 
3,58 mio. kroner

Hjemmeside: 
MATChE

AFSLUTTENDE RAPPORT

Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Hans Nørgaard Hansen
Institutdirektør

Kontaktperson:
Tim C. McAloone
Professor 
Telefon: 26 20 77 30
Mail: tmca@dtu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk