MATChE

Projektet skal øge danske virksomheders konkurrenceevne ved at bidrage til en effektiv omstilling mod den cirkulære økonomi.

Formålet med MATChE (Making The Transition to Circular Economy) er at udvikle en metode, så danske produktionsvirksomheder, på tværs af sektorer, bliver i stand til at identificere og implementere de muligheder, der ligger i cirkulær økonomi. Projektet har således fokus på at støtte virksomhederne i deres evne til at arbejde med cirkulær økonomi, frem for alene at fokusere på specifikke projekter, der handler om udviklingen af en bestemt cirkulær økonomi-løsning til virksomheden.
 
Dermed bliver den viden, der udvikles i projektet mulig at kopiere og gøres desuden tilgængelig og anvendelig for den brede fremstillingsindustri. 
 
Projektets primære målgruppe er danske produktionsvirksomheder på tværs af forskellige sektorer, da dette vil muliggøre et eksponentielt styrket grundlag for videns- og erfaringsudveksling blandt en bred vifte af virksomheder. Industrivirksomhederne omfatter markante spillere i den danske økonomi og dækker over både små og mellemstore virksomheder, og gennem et samarbejde med disse vil resultatet være et meget stort innovations- og forretningspotentiale.
 
 

METODE

Projektet vil involvere en bred vifte af virksomheder hen imod en omstilling til den cirkulære økonomi. Det skal ske ved at fokusere på tre områder:
 
 • Parathed:
  Projektet vil udvikle en metode til selvevaluering af omstillingsparathed. Metoden skal eksempelvis tage udgangspunkt i organisation, værdikæde, egnethed af produkter og teknologier, samt graden af bæredygtighed og økonomisk potentiale i den pågældende virksomhed. Cirka 10-15 danske virksomheder engageres direkte i skabelse og test af metoden, som efterfølgende formidles bredt ud i den danske industri, via en mobiltelefonapplikation, til selvvurdering af omstillingsparathed.
 • Omstillingsruter:
  Projektet vil udvikle forskellige ’omstillingsruter’, som passer til virksomhedernes typiske omstillingsbehov ved omstilling til den cirkulære økonomi. Disse vil omfatte emner som innovation af forretningsmodeller, nye tilgange til drift og vedligeholdelse, samt strategier mod cirkulære ressourcekredsløb. Omstillingsruterne bliver skræddersyet til de deltagende virksomheder, for at adressere de særlige forhold der gør sig gældende.
 • Vidensdeling og formidling:
  Projektet vil dele den indsamlede data med det formål at øge samarbejde og udveksling af ekspertviden om den cirkulære økonomi på tværs af danske virksomheder, og at udføre en benchmarking af virksomheder i henhold til deres omstillingsparathed.
 

EFFEKT

Ambitionen er at styrke danske virksomheders omstillingsparathed til at arbejde med cirkulær økonomi, styrke deres forretningsmæssige fordele og optimere deres ressourceforbrug. Derfor er der opstillet følgende succeskriterier for projektet: 
 
 • Mindst 100 danske virksomheder er evalueret i forhold til omstillingsparathed.
 • Mindst 10 pilotprojekter med implementeringen af de omstillingsruter som udvikles i MATChE.
 • Mindst 500 personer involveres i projektets formidlings- og netværksarrangementer.
 • Mindst 5.000 kommer til at benytte adgangen til MATChE-platformen.
 • Øget markedsandel som resultat af nye ydelser.
 • Reduktion i forbruget af råmaterialer, affald og CO2-udslip.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
MATChE

Projektejer: 
Danmarks Tekniske Universitet

Tid: 
2016-2020

Støttet med: 
3,58 mio. kroner

Hjemmeside: 
MATChE

KONTAKT

Projektansvarlig:
Hans Nørgaard Hansen
Institutdirektør

Kontaktperson:
Tim C. McAloone
Professor 
Telefon: 26 20 77 30
Mail: tmca@dtu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk