MIT-Danmark Partner Program

Projektet vil etablere et langsigtet partnerskab mellem Danmark og Massachusetts Institute of Technology.

Adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra Danmark og udlandet er afgørende for danske virksomheders konkurrenceevne og vækst. Projektets overordnede formål er derfor at bidrage til dansk erhvervslivs udvikling ved at etablere et langsigtet partnerskab mellem Danmark og den verdensførende amerikanske uddannelsesinstitution, Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Projektet vil give danske virksomheder en solid platform i Boston, hvorfra der kan tiltrækkes højtkvalificerede medarbejdere samt knyttes partnerskaber med det lokale erhvervsliv og det stærke forsknings- og uddannelsesmiljø i regionen.

Projektets primære målgruppe er både små og store danske virksomheder, der har behov for tekniske kompetencer og ønsker at danne relationer til det stærke vidensmiljø omkring MIT.

Projektet udføres af Dansk Industri i samarbejde med MIT International Science and Technology Initiatives (MISTI). MISTI er MIT’s internationale uddannelsesprogram, som arbejder for at matche MIT studerende med praktikophold, forsknings- og undervisningsmuligheder i udlandet.
 

METODE

Partnerskabet vil tage udgangspunkt i et tre-årigt landeprogram med MISTI. Landeprogrammet bliver administreret af en programmanager, som ansættes af MISTI til at drive aktiviteter og markedsføre dansk erhvervsliv og dets styrker over for MIT’s studerende og fakultetsmedlemmer. MISTI vil årligt udvælge 10 MIT-studerende, som kommer på praktikophold i op til ét år hos virksomheder i Danmark.

Som en del af landeprogrammet planlægges aktiviteter, der skaber bro mellem de studerende og de danske virksomheder. Der vil være mulighed for, at virksomhederne kan engagere sig på forskelligt niveau alt efter hvilke dele af programmet, de ønsker at være en del af, samt hvilke ressourcer de har til rådighed.
 

EFFEKT

Projektet vil øge kendskabet til danske virksomheders styrkepositioner og Danmark som karrieredestination blandt højtkvalificerede kandidater i det stærke vidensmiljø på MIT og i Boston-området. Danske virksomheder får en platform for udveksling af viden og kompetencer, som de ikke nødvendigvis har adgang til på egen hånd, og karrieremuligheder i danske virksomheder formidles til MIT-studerende. Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet: 

  • Etablering af et MIT-Danmark Partner Program som grundlag for et varigt dansk landeprogram, der understøtter danske virksomheders langsigtede relationer til MIT.
  • 10 MIT studerende kommer årligt på finansierede praktikophold i danske virksomheder, det vil sige 30 studerende i alt i projektets løbetid.
  • Der afholdes årligt to større arrangementer i Boston i form af karrieremesser, informationsmøder, netværksarrangementer eller lignende, hvor minimum 10 danske virksomheder er engageret årligt enten ved direkte deltagelse eller via repræsentation.
  • I alt deltager 30 virksomheder i projektet over den tre-årige projektperiode, herunder tager minimum 20 virksomheder i mod praktikanter over perioden. 
  • 75% af virksomhederne skal opleve, at de får adgang til ny viden og muligheder gennem deres deltagelse, og 50% skal fortsat ønske at engagere sig i landeprogrammet efter projektets officielle afslutning. 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
MIT-Danmark Partner Program

Projektejer:
Dansk Industri

Tid:
2018-2021

Støttet med:
5,0 mio. kroner

Hjemmeside:
misti.mit.edu/mit-denmark-program

PARTNERE

Projektet udføres af Dansk Industri i samarbejde med MIT International Science and Technology Initiatives (MISTI). Besøg partnerne gennem nedenstående links:

MIT

Projektet etablerer et langsigtet partnerskab med et af verdens førende uddannelses- og forskningsinstitutioner. Besøg Massachusetts Institute of Technology her.

Om programmet

KONTAKT

Projektansvarlig:
Kinga Szabo Christensen
Rådgivningsdirektør 
Dansk Industri - DI
Telefon: 33 77 39 05
Mail: kisz@di.dk 

Kontaktperson:
Virginie Morlet 
konsulent 
Dansk Industri - DI
Telefon 33 77 31 67
Mail: vimo@di.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk