Materialekasser fyldt med natur og teknik

25.10.2016

I kølvandet på Børnenes Universitet stilles materialekasser nu til rådighed for danske folkeskoler.

Under overskriften ’Materialernes fantastiske verden' har Danmarks Tekniske Universitet og Industriens Fond udarbejdet et undervisningsmateriale rettet mod undervisningen i natur og teknologi i folkeskolen. Forløbet bygger på det velbesøgte arrangement ’Børnenes Universitet’, hvor børn fra 3. til 6. klasse gennem praktiske forsøg og leg stifter bekendtskab med naturvidenskabens forunderlige verden.
 

Konkrete og sjove forsøg

Gennem materialekassen kan eleverne undersøge alt lige fra almindeligt papir og bleer til de mystiske hukommelsesmetaller og gélé, der er hårdt og blødt på en gang. Materialer er et af tidens vigtigste forskningsområder og nye og forbedrede materialer – stærkere, billigere, sundere, mere miljøvenlige og mere effektive – er nøglen til mange af vores største samfundsproblemer, eksempelvis energi, forurening og sygdomme.

Med kassens indhold er det muligt at lave sjove forsøg og håbet er at materialekassen skal være med til at skabe interesse for emnet og forhåbentlig motivere flere elever til at uddanne sig i en naturvidenskabelig eller teknisk retning.
 

Hjælp til at undervise i teknologi

Nye teknologier kan være vanskelige at undervise i. De kan være både diffuse at gå til og samtidigt er de ofte dyre at indkøbe, beherske og benytte. Men med materialekassen kan alle folkeskoler og elever nu få adgang til nogle af de forsøg, der blev lavet i forbindelse med arrangementet ’Børnenes Universitet’.

Undervejs i forløbet lærer eleverne om materialers forskellige egenskaber og anvendelser. De øver sig i at designe og udføre undersøgelser og forholde sig kritisk til resultaterne og metoderne. Forløbet munder ud i en innovationsopgave, hvor eleverne ved hjælp af en ingeniørvidenskabelig arbejdsmetode skal udvikle egne produkter baseret på de materialer, de har lært om undervejs.
 

Brug kassen

Både natur og teknologi skal fylde i folkeskolen og med det nye undervisningsmateriale gøres begge dele mere håndgribeligt.

Materialekassen kan lånes hos Center For Undervisningsmidler og der er desuden fremstillet 50 ekstra kasser, som kan købes af kommuner eller skoler, såfremt man ønsker at have sin helt egen kasse.

Om kassen

Materialekassen udspringer af det populære arrangement Børnenes Universitet, som af flere omgange blev afholdt på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby i et samarbejde mellem DTU Fysik og Industriens Fond.

Bestil en kasse

Materialekassen kan lånes af alle danske folkeskoler gennem de landsdækkende Centre For Undervisningsmidler. Lokalafdelinger kan findes ved at benytte hjemmesiden for Centre For Undervisningsmidler.

Mere om kassen

Hvis man vil vide mere om kassens indhold eller man ønsker at købe en kasse til sin kommune eller sin sin skole, så kan DTU Fysik kontaktes.