Nordin

Projektet vil bygge bro mellem danske og indiske virksomheder med det sigte at udvikle nye fælles løsninger inden for intelligente byløsninger, fintech, greentech og foodtech.

Indien har i de seneste år oplevet stor vækst, og har formået at skabe flere verdensførende videnmiljøer samt en dynamisk, innovativ virksomheds- og statup-scene. Samtidig står det indiske samfund overfor en lang række udfordringer. Blandt andet inden for miljø, bæredygtighed og fødevarer: alle områder, hvor dansk erhvervsliv er i en global førerposition. For at skabe et solidt fodfæste på det indiske marked, er det afgørende at danske virksomheders adgang til partnerskaber og udviklingsprojekter i Indien styrkes.

Derfor har projektet til hensigt at etablere en kommercielt bæredygtig accelerator-platform i Bangalore, hvor udvalgte danske og indiske SMVer i partnerskab tester, tilpasser og demonstrerer danske løsninger i Indien.

Med projektet vil der blive etableret et fysisk brohoved i Indien for danske SMVer inden for fire danske styrkepositioner: avancerede fødevarer, greentech, fintech og intelligente by-løsninger. Brohovedet skal facilitere, at SMVerne får del i et stort og voksende, men også udfordrende, indisk marked, der samtidig efterspørger innovative løsninger inden for blandt andet fødevarer og byløsninger. Projektet vil således bidrage til at reducere Danmarks eksportefterslæb til Indien set i forhold til en række andre lande i Norden.

Målgruppen for projektet er primært eksportmodne danske SMVer med innovative løsninger inden for de fire styrkepositioner. Sekundært har projektet danske og indiske investorer, som målgruppe. Projektet udføres af Asia House i samarbejde med Tom Sebastian, Dansk Industri og Greentech Challenge.

METODE

Projektet skal udvikle og etablere en SMV-acceleratorplatform, hvor screenede danske og indiske SMVer, i samarbejde med lokale partnere, investorer og vidensinstitutioner, matches med henblik på sammen at udvikle og implementere PoC’s på det indiske marked.

Projektet består af tre hovedaktiviteter:

   1. Designfasen, hvor acceleratoren designes og pilottestes i et samarbejde mellem danske og
       indiske virksomheder, initialt med afsæt i hhv. greentech og foodtech.
   2. Udviklings- og etableringsfasen, hvor acceleratoren udvikles og etableres i Indien.
   3. Operationaliseringsfasen, hvor SMV-acceleratoren iværksættes.
 

EFFEKT 

Projektet har til hensigt at tappe ind i Indiens hastige udvikling ved at etablere en dansk SMV-accelerator platform i Bangalore, og derved styrke danske SMVers adgang til- og vækstpotentiale i det indiske marked. Hensigten er at lave en bæredygtig samarbejdsplatform, som også vil kunne appliceres i andre Asiatiske lande.

På baggrund af projektet skal den samlet danske SMV-eksport til Indien øges, så det indenfor fem år giver udslag i en øget eksport til Indien for danske SMV’er. Projektet sigter endvidere efter, at der skabes en reel investoralliance mellem danske og indiske investorer, hvilket vil øge danske investeringer i Indien samt indiske investeringer i danske virksomheder. Endelig skal projektet medføre en øget interesse blandt danske SMV’er for det indiske marked.

Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet: 

 Fase 1:

 • 33 % af de deltagende virksomheder opnår et forretningssamarbejde med en indisk partner 
 • 20% af de deltagende virksomheder indgår i en POC med deres indiske forretningspartner 
 • 20% af de deltagende virksomheder opnår investor-leads på det indiske marked 
 • 10% af de deltagende virksomheder opnår salg i Indien indenfor projektets fase 1 
   

Fase 2:

 • Der indgås to MoU’s mellem to danske og to indiske vidensinstitutioner indenfor byudvikling 


Fase 3:

 • 75% af de deltagende virksomheder opnår et forretningssamarbejde med en indisk partner 
 •  50% af de deltagende virksomheder indgår i en POC med deres indiske forretningspartner 
 • 40% af de deltagende virksomheder opnår invester-leads på det indiske marked
 • 33% af de deltagende virksomheder op salg i Indien indenfor projektets fase 3 

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Nordin

Projektejer:
Asia House

Tid:
2019-2021

Støttet med:
6,4 mio. kroner

Hjemmeside:
Besøg projektets hjemmeside

Projektpartnere

Projektet udføres af Asia House i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder. 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Susanne Rumohr Hækkerup
Direktør 
35 26 56 11
srh@asia-house.dk

Peter Johansen
Project Manager
2987 8887
pj@asia-house.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
33 37 62 32
azk@industriensfond.dk