Nye impact-principper i Industriens Fond

16.06.2020

Syv nye impact-principper skal virke guidende for Industriens Fonds bevillingspraksis. Målet er at fondens virke – i endnu højere grad – vil skabe positive forandringer for dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

For at sikre størst mulig effekt af fondens bevillinger har Industriens Fond vedtaget syv principper, som hver især bidrager til at øge effekten af de projekter som søsættes af fonden – og således også er med til at øge fondens samlede impact.

Med de syv nye principper vil fonden gerne øge sit fokus på at skabe impact i danske virksomheder og i erhvervslivet i det hele taget. Med principperne hæver fonden sig op over det enkelte projekt og kommer fremadrettet til – mere systematisk – at evaluere impact på fondsniveau også,” fortæller Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

De nye principper er ikke tænkt som en erstatning for de evalueringer, der i dag foretages i de enkelte projekter.

Slet ikke. Projekterne skal fortsat evalueres på projektniveau gennem nøgletal, spørgeskemaer og forskellige andre målinger. Og mange projekter vil fortsat blive evalueret af en ekstern part. Men med de syv nye principper får vi et redskab som kan bruges mere holistisk, som syv tydelige pejlemærker, i fondens arbejde,” siger Thomas Hofman-Bang og bliver yderligere konkret:

Principperne fungerer som pejlemærker og rettesnor. Både når projektforslag modtages og skal vurderes, men også løbende, så projekter hele tiden holdes på ret køl og tilpasser sig konstruktivt til virkeligheden med løbende fokus på at hjælpe dansk erhvervsliv mest muligt og bedst muligt. Det hjælper principperne med til og vi arbejder hele tiden med opdatering af data, så både fond og projektportefølje hele tiden holder kursen.

De syv principper kan ved første øjekast synes indlysende. Og det er de på mange måder også.

De syv principper er egentlig en nedskrivning af fondens kollektive intelligens. Baseret på mange projektforløb, virksomhedsdialog, læring, evaluering og erfaringsopsamling har fonden hele tiden haft et billede af hvad de gode projekter er lykkedes med, og hvilke faktorer der påvirkede mindre gode projekter i negativ retning. Men nu har vi omsat erfaringerne til specifikke principper og nu skal vi arbejde systematisk med dem hver dag,” siger Thomas Hofman-Bang og peger på et altdominerende ønske om at skabe effekt.

Vi er gået den her vej med principfokuseret evaluering af to årsager. Først og fremmest vil vi gerne sikre, at alt hvad vi foretager os i fonden, har positiv impact på dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Og derudover vil vi gerne være i stand til at dokumentere det. Det ønske er svært at opfylde, da fondens virke er svært at isolere, kvantificere og måle. Men følger vi de syv principper, så ved vi, at vi gør en positiv forskel på konkurrenceevnen,” siger Thomas Hofman-Bang og henviser til det litteraturstudie som er blevet foretaget i forbindelse med udviklingen af fondens impact-strategi.

Litteraturstudiet baserer sig på mere end 100 videnskabelige artikler, analyser og tidligere litteraturstudier, der beskæftiger sig med konkurrenceevne, vækst, løsning af samfundsudfordringer og fælles træk ved succesfulde forsknings- og innovationsprojekter. Af litteraturstudiet fremgår det, at ”der er god evidens bag Industriens Fonds valg af principper. Der er således forskningsmæssigt belæg for at konkludere, at projekter, der lever op til kriterierne – alt andet lige – har bedre perspektiver for at bidrage til en styrket konkurrenceevne end projekter, der ikke gør det.

Fremadrettet kommer den nye impact-strategi til at være nedfældet i fondens uddelingspolitik. Og derudover kommer de syv principper til at spille en hovedrolle i fondens daglige arbejde.

Impact-principperne

Læs om de syv principper her på fondens hjemmeside.

Strategi og uddelingspolitik

De nye impact-principper er en del af Industriens Fonds strategi og uddelingspolitik.

Mere info

Spørgsmål vedrørende impact-principperne og fondens strategi og uddelingspolitik kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Mail: oos@industriensfond.dk
Telefon: 23 80 06 60