Nye veje til bedre værditilbud

02.11.2020

Med designtænkning som udgangspunkt, banes vejen til nye strategier og forretningsmodeller.

Med de globale markeders konstante udvikling in mente, og den udbredte uforudsigelighed som følger med i kølvandet på banebrydende teknologiers indtog, så kan der være et konstant behov for at gentænke sin strategi og sit værditilbud.

På den baggrund er projektet Business As Unusual sat i søen. Her kan virksomheder lære at bruge nye metoder og værktøjer til forretningsudvikling. Mere end 100 virksomheder har allerede deltaget i projektet og prøvet kræfter med designtænkning som strategi- og forretningsudviklingsværktøj. Og der er stadigvæk plads til flere projektdeltagere.


Hos Krebs & Co tages der hul på arbejdet med en ny strategi. Den skal blandt andet udvikles med brug af designmetoder.

Mens første fase af projektet især fokuserede på – gennem cases og virksomhedsnære fortællinger – at præsentere de metoder og muligheder som findes i spændingsfeltet mellem design, strategi og konkurrenceevne, så træder projektet nu ind i en ny fase, hvor der stilles skarpt på idégenerering og egentlig konceptudvikling.


Hos Cerama ser man muligheder for at opdyrke nye markeder. Det arbejde skal blandt andet beriges og planlægges gennem brug af designmetoder.

Gennem workshops tages der fat i konkrete udfordringer hos de deltagende virksomheder og med velvalgte metoder gentænkes og optimeres forretningsmodeller og virksomhedens positionering i markedet.

Via forløbet bliver hver enkelt deltager præsenteret for nogle kreative værktøjer, som kan bruges til at producere nye idéer funderet i virksomhedens nuværende situation og udfordringer. Derudover arbejdes der med at omforme simple idéer til et helstøbt og markedsparat koncept.

Projektet

Læs meget mere om Business As Unusual her hos fonden eller på projektets egen hjemmeside.

Workshop

De næste workshops i projektet foregår i november. Se alle arrangementer her og tilmeld din virksomhed til de workshops, der giver bedst mening for jer.

KONTAKT

Spørgsmål om projektet kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingsansvarlig
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk