OPP-platforme til eksport

Projektet vil hjælpe danske virksomheder med at øge eksporten til lande uden for EU. Det skal gøres gennem etableringen af OPP-platforme i New York og Shanghai. 

Eksporten af energiteknologi fra Danmark har været stigende de seneste år og udgjorde i 2014 12 procent af den samlede vareeksport efter at have ligget stabilt omkring 10 procent i flere år. Værdien af eksporten er ligeledes steget og lå på 74,4 mia. kroner i 2014.

Stigningen i eksporten skyldes primært øget eksport til andre EU-lande, mens eksporten til lande uden for EU generelt halter bagefter. Projektet vil derfor etablere og udvikle generiske og skalerbare OPP-netværksplatforme med langvarige relationer på tværs af myndigheder, virksomheder, investorer og uddannelsesinstitutioner inden for klima-, miljø- og energiløsninger. Dette skal være med til at assistere danske virksomheder – både store og små – når de søger ny eksport.
 
 

METODE

Projektforløbet fokuserer på New York og Shanghai og vil strække sig over 24 måneder med opstart i januar 2016. Forløbet kan inddeles i tre aktivitetsfaser: 
 
 • Fase 1: Opstart, koordinering og kontakt med målgrupper. 
  Relevante nøgleaktører og samarbejdspartnere i New York City og Shanghai identificeres og kontaktes. Projektet sigter efter minimum 15 deltagende virksomheder. Det antal forventes at stige i takt med at projektet skrider frem og de deltagende virksomheder får mulighed for at arbejde med begge markeder.
   
 • Fase 2: Udvikling og implementering af aktivitetsplan.
  Aktiviteterne omfatter workshops, seminarer og dialog med lokale nøgleaktører og kunder, samt en række tiltag målrettet på at hjælpe mindre og mellemstore danske virksomheder med at skabe fokuserede kommercielle kontakter og kontrakter. De deltagende virksomheder bibringes viden om salgsprocesser, markedsvilkår, politiske og kulturelle forhold, offentlig-privat dialog, klyngesamarbejde og eksportværktøjer udviklet specifikt til mindre og mellemstore danske virksomheder.
   
 • Fase 3: Projektevaluering og erfaringsopsamling.
  Evalueringen vil i udgangspunktet indeholde en vurdering af bidrag til øget eksport inden for klima og energi – herunder hvad projektet har afstedkommet i forhold til kontakter, udvikling og netværk samt projektets succes som eksportmodel, skalérbarhed og samarbejdsform (struktur). 
 

MÅLSÆTNINGER

Projektet forventer, at de danske virksomheder, der deltager i projektet, opnår en koordineret og fokuseret adgang til markedet for klima-, miljø- og energiløsninger i New York og Shanghai.
Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet:
 
 • Øget kontakt mellem danske og internationale interessenter (amerikanske og kinesiske) samt vedvarende synlighed omkring danske produkter og løsninger.
 • Øget eksport blandt de deltagende danske virksomheder og dermed også jobskabelse.
 • Brug af danske produkter og løsninger i New York og Shanghai og dermed bedre miljø.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
OPP-platforme til eksport

Projektejer: 
DI International Business Development (DIBD)

Tid: 
2016 - 2017

Støttet med: 
3,2 mio. kroner

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jacob Kjeldsen
Director

Kontaktperson:
Peter Bøgh Hansen
Chefkonsulent
Telefon: 22 26 01 98
Mail: pmh@di.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk