Open Science Platform

Projektet udvikler en platform, hvor industrielt relevant grundforskning gratis og åbent stilles til rådighed for interesserede virksomheder og forskere.

Industrielt relevant grundforskning er ofte svært tilgængeligt for virksomheder, selvom denne viden vil kunne øge deres konkurrenceevne. Årsagen er, at mange mindre virksomheder ofte mangler ressourcer til at investere i ny viden, særligt når udbyttet heraf kan være svært at forudse. Derudover kan det være svært for den enkelte virksomhed, at danne sig et overblik over universitetets forskningskompetencer, hvis den ikke har et effektivt netværk eller medarbejdere med specialiserede kompetencer.
 
Projektet vil derfor opbygge en Open Science Platform, som kan åbne grundforskningen, mens den foregår, og dermed sikre, at alle interesserede virksomheder og forskere kan bruge og genbruge data og resultater og få tilgang til avancerede forskningsfaciliteter, og dermed få størst nytte af universiteternes viden og teknologi.
 
 

METODE

Open Science Platformen skal i praksis undersøge materialekemiske udfordringer. Den åbne tilgang er problemfri, da forskningen ligger i den prækompetitive fase af industriel innovation. Alle kan bruge og genbruge de skabte data og resultater – men ingen kan skærme andre fra at bruge dem ved at udtage patent. Til gengæld har alle ret til at beskytte en unik anvendelse af resultaterne i forbindelse med eksempelvis konkret produktudvikling.
 
 

EFFEKT

Projektet forventer, at platformen er med til at demonstrere, hvordan åben forskning kan give virksomheder ideer til produktudvikling – og sænke risikoen ved at investere i efterfølgende og specifikke samarbejdsprojekter på universitetet, når teknologierne skal modnes og kommercialiseres. Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet: 
 
  • At mindst 15 nye industripartnere er rekrutteret inden 2019, og at 50 procent af disse kan kategoriseres som små eller mellemstore virksomheder.
  • At 60 procent af brugerne anvender resultater fra platformen og ændrer udviklingsprocesser som konsekvens heraf.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Open Science Platform

Projektejer: 
The Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) v/ Aarhus Universitet

Tid: 
2017-2019

Støttet med: 
2,5 mio. kroner

Hjemmeside:
Open Science Platform

iNano

Projektet udføres i praksis af The Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), der har til huse på Aarhus Universitet. Besøg centerets hjemmeside her.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Stine Winther Kristensen
Projektmanager
Telefon: 93 50 89 28
Mail: stinek@inano.au.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk