Patentfri legeplads til danske virksomheder

03.08.2017

Sammen med en række danske industrivirksomheder udvikles en nyskabende Open Science Platform, der gør det muligt at stille resultater og data gratis og åbent til rådighed for alle interesserede.

Open Science Platformen skal bidrage til at fjerne de barrierer der gør det vanskeligt og bekosteligt for virksomheder at få adgang – eller blot kendskab – til den del af universiteternes grundforskning, som er relevant for dem. Platformen, der har til huse på Aarhus Universitet, skal sikre, at den danske industri og universiteterne får større nytte af hinandens viden og teknologi ved at kombinere industriel innovation med grundforskning på en helt ny måde.

Industriens Fond har støttet Open Science Platformen med 2,5 mio. kroner for at bane vej for en brugervenlig platform, der kan gøre forskningsresultater lettere at udnytte for dansk erhvervsliv.

Platformen kan forhåbentlig bidrage til virksomhedernes innovationskraft og kan også være med til at øge samspillet mellem forskere, studerende og de involverede virksomheder. Ved at skabe en platform, der strukturerer videndelingen på en måde, der tager hånd om en række praktiske og juridiske udfordringer, bliver det også muligt for mindre virksomheder at være med – virksomheder, der ellers historisk set har mødt økonomiske eller kulturelle barrierer i forhold til samarbejder og deling af data og viden,” siger adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech.
 

Stor interesse hos industrien

Ideen om at samarbejde i en sådan patentfri zone har vakt stor interesse i industrivirksomheder, der ellers bruger en del ressourcer på at beskytte deres immaterielle rettigheder. Platformen fokuserer i første omgang på smarte materialer og omfatter foreløbigt virksomheder som blandt andre ECCO, LEGO, Velux, Vestas, Grundfos, Færch Plast, SP Group og Terma.

Fra VELUX beskriver Kristian Møller Kristensen, som er chef i Produkt- og Procesteknologi, samarbejdet som at åbne et vindue ind til grundforskningen på en anden måde, end virksomheden tidligere har gjort.

Det handler om at tage den industrielle udvikling i den retning, vi har behov for, og ikke vente på, at andre gør det. Det kræver en større fremsynethed, end vi er vant til at arbejde i. Vi er helt bevidste om, at 99 procent af verdens dygtigste mennesker ikke arbejder på VELUX. Vi har behov for at gå ud for at finde nogle, der kan hjælpe os med at bringe det videre, og i Open Science Platformen kan andre dygtige netop byde ind.

For maskinproducenten Newtec i Odense er motivationen for at deltage i Open Science Platformen en mulighed for at skære igennem det, som udviklingschef Bjarke Jørgensen kalder patentkrattet.

Der er problemer i den måde, man laver projekter mellem universiteter og industri i dag, især om patenter. Et eksempel er det nye materiale graphen, hvor universiteter har taget patenter på alt mellem himmel og jord – om end universiteterne ikke er de eneste syndere, industrien er mindst lige så slem. Man taler om patent thicket, et krat af patenter, som forhindrer især små virksomheder i at komme ind, fordi man skal indgå mange licensaftaler med forskellige parter, eller fordi patenter overlapper hinanden. Patenter var smarte under industrialiseringen, men i vore dage skaber de ikke altid grobund for innovation,” siger Bjarke Jørgensen.

SP Group, der producerer og sælger plastprodukter og coating over hele verden, har samarbejdet med universitetsverdenen om produktudvikling siden 2005. For lederen af koncernens produktudvikling, Jens Hinke, er åbenheden og den gensidige tillid helt afgørende.

Det er vigtigt, at vi ikke holder kortene tæt til kroppen. Vi gambler lidt ved at lægge data åbent frem, men hvis andre også byder ind med viden, vil det give os merværdi. Vi kan alle læse patenter og tidsskrifter, men der er et stykke vej til at få det til at virke. Det er lidt lige som med bearnaisesauce:  Man kan læse, hvordan den laves, men man skal være med i køkkenet for at lave den.” 

Jens Hinke ser også Open Science Platformen som en slags indbyrdes datingplatform for virksomhederne. SP Group har således allerede fået interessante kontakter til andre virksomheder, som deltager i platformen, hvor der er interessesammenfald, og hvor udveksling af viden givetvis vil være frugtbart.
 

Den åbne legeplads skal skabe viden og vækst

Hensigten er, at samarbejdet om den åbne forskning på én gang kan give virksomheder ideer til produktudvikling, og samtidig sænke risikoen ved bagefter at investere i samarbejdsprojekter på universitetet, når teknologierne skal modnes og kommercialiseres.

Open Science Platformen bliver en legeplads, hvor virksomheder og universitetet kan prøve ideer af uden at løbe for store risici; de kan forholdsvis risikofrit bevæge sig ud af deres normale rammer og prøve noget nyt. Det er ikke mindst interessant for små og mellemstore virksomheder, af hvilke kun få har erfaring med forskningsbaseret udvikling. Og da deltagerne med Open Science Platformen får adgang til den nyeste universitetsforskning, kan de få et grundlag for at skabe unikke produkter med øget markedspotentiale,” siger projektlederen på projektet, professor Kim Daasbjerg fra iNANO på Aarhus Universitet.

Også dekanen for Science and Technology på Aarhus Universitet, Niels Chr. Nielsen, ser Open Science Platformen som et stærkt svar på flere af forskningens og erhvervslivets – og dermed samfundets – udfordringer.

Med Open Science platformen kan vi styrke uddannelsen af vore studerende ved på én gang at uddanne dem i at lave grundforskning og samtidigt give dem indsigt i industriens behov for at kombinere grundforskningen med anvendt forskning. Og så er platformen oplagt til matchmaking. De deltagende virksomheder får let adgang til at rekruttere nye talenter,” siger Niels Chr. Nielsen.

Projektet

Industriens Fond har bevilliget 2,5 mio. kroner til Open Science Platformen, hvor relevant forskning gratis stilles til rådighed for interessede virksomheder og forskere. Læs mere om projektet og Industriens Fonds engagement i projektet her på hjemmesiden.

PLATFORMEN

Platformen kan tilgås ved at besøge platformens hjemmeside, hvor der ligeledes kan læses om indhold og aktiviteter. Læs mere gennem nedenstående link.

INANO

Projektet udføres i praksis af The Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), der har til huse på Aarhus Universitet. Besøg centerets hjemmeside her.