Praktik i Tyskland

Projektet skal øge danske studerendes tyskkundskaber og kontakt til det tyske marked ved at sende dem på praktikophold i Tyskland. Det gøres med henblik på at styrke internationaliseringen og konkurrenceevnen i dansk erhvervsliv.

Der er et behov for, at flere danske virksomheder øger deres tyske sprogkompetencer og kendskabet til tysk virksomhedskultur, idet salg til det tyske marked er altafgørende for dansk erhvervsliv og ofte foregår på tysk.
 

METODE

Projektet sigter efter at igangsætte et program, hvor danske studerende får mulighed for at tage et praktikophold i en tysk virksomhed. Konkret betyder det blandt andet, at praktikpladserne samles på en hjemmeside og fremvises for potentielle praktikanter – altså danske elever på de relevante uddannelsesinstitutioner.

Projektets målgruppe udgøres af danske universitets- og professionsbachelorstuderende, der skal være fremtidens medarbejdere i små og store danske virksomheder. Det kan eksempelvis være elever inden for blandt andet international handel og markedsføring, økonomi og IT, samt diplomingeniøruddannelser. 
 

EFFEKT 

Det er hensigten, at danske studerende opnår et kompetenceløft i forhold til deres tyskkundskaber. Både i forhold til elevernes fagkompetencer, men selvfølgelig også sprogligt og kulturelt, så de lettere kan tilpasse sig forskellige arbejdsvilkår og kulturer. Dette vil på længere sigt give dem kendskab til den tyske forretningskultur og det tyske samfund og dermed skabe gode muligheder for at arbejde med eksport til det tyske sprogområde og på den måde sikre en konkurrencemæssig fordel for de danske virksomheder, som arbejder med det tyske marked. Projektet forventer, at 110 praktikanter over en treårig periode gennemfører et praktikforløb. 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Praktik i Tyskland

Projektejer: 
Dansk-Tysk Handelskammer

Tid: 
2017-2020

Støttet med: 
0,62 mio. kroner

Hjemmeside:
Praktik i Tyskland

KONTAKT

Projektansvarlig:
Reiner Perau
Adm. direktør
Telefon: 33 41 10 31
Mail: rp@handelskammer.dk

Kontaktperson:
Nora Henriksen
Praktikkoordinator
Telefon: 33 41 10 30
Mail: nh@handelskammer.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk