Støtte til Røde Kors

Projektet skal bidrage til en omfattende Røde Kors-indsats i forbindelse med coronavirussens indtog i Danmark.

Danmark er blevet ramt af coronavirus. Det har konsekvenser for hele samfundet – herunder store dele af dansk erhvervsliv. Særligt hårdt ramt er også nogle af de danskere, der er mest udsatte og sårbare. 

Røde Kors har derfor iværksat en række indsatser - hjælpenetværk, SnakSammen, samt støtte til myndighederne - og tilpasser og iværksætter i øvrigt løbende sine indsatser, afhængigt af hvorledes virus-situationen udvikler sig.

Industriens Fond har i den sammenhæng besluttet at støtte Røde Kors’ arbejde i Danmark med en bevilling på én million kroner.
 

AKTIVITETER

Indsatsen fra Røde Kors består i første omgang af tre forskellige elementer. Flere initiativer er under udarbejdelse, men er endnu ikke klar til implementering. De tre umiddelbare indsatser er:

 • Hjælpenetværk
  Et hjælpenetværk etableres med det formål at hjælpe mennesker, der på grund af dårligt helbred, selvisolation eller karantæne ikke kan foretage de nødvendige praktiske gøremål som for eksempel at handle eller hente medicin på apoteket.
   
 • SnakSammen – en digital besøgstjeneste
  Som følge af krisen har Røde Kors midlertidigt måtte indstille alle sociale aktiviteter. Frivillige har i stedet for, så vidt som muligt, kontakt på telefon med de ældre og sårbare mennesker og familier, som ikke har mulighed for at samles i ellers livsvigtige fællesskaber og besøgsaktiviteter.
   
 • Støtte til myndighederne
  For at støtte op om myndighedernes kriseindsats har Røde Kors sagt ja til en anmodning fra Rigspolitiet og sundhedsmyndighederne om at bidrage til bemanding af sundhedsfaglig støtte på den myndighedsfælles corona-hotline. Hotlinen har til opgave at rådgive og støtte mennesker over hele landet, der oplever utryghed eller har konkrete spørgsmål, de søger svar på.
   

EFFEKT

Ambitionen med Røde Kors’ samlede indsats er at hjælpe så mange som muligt gennem den svære tid som corona-krisen har ført med sig for rigtig mange danskere. På sigt evalueres Røde Kors’ samlede indsats med henblik på også at stå endnu stærkere i lignende fremtidige situationer.

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Støtte Til Røde Kors

Projektejer:
Røde Kors

Tid:
2020-2021

Støttet med:
1,0 mio. kroner

Læs mere

På hjemmesiden hos Røde Kors kan der læses mere om indsatsen.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Anders Ladekarl
Generalsekretær
Telefon: 22 60 02 60
Mail: anlad@rodekors.dk

Ansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk