Støtte til Røde Kors

Landsdækkende indsats løftede de svage og udsatte i forbindelse med coronavirussens indtog i Danmark.

Da coronakrisen ramte Danmark tilbage i foråret 2020, søsatte Røde Kors i samarbejde med blandt andre Industriens Fond, Trykfonden og Poul Due Jensens Fond en række indsatser, der skulle hjælpe hele samfundet med at genfinde trygheden, og stå endnu stærkere i lignende fremtidige situationer.

Særligt gik det ud over de mest udsatte og sårbare danskere, hvor Røde Kors satte ind med følgende landsdækkende aktiviteter:

 • SnakSammen – en digital besøgstjeneste
  Som følge af krisen blev Røde Kors midlertidigt nødt til at indstille alle sociale aktiviteter. En online besøgstjeneste blev i stedet lanceret, hvor frivillige tilbød kontakt med ældre, sårbare mennesker og familier, som ikke havde mulighed for at samles i ellers livsvigtige fællesskaber og besøgsaktiviteter. 671 brugere meldte sig til, hvor 176 frivillige gennemførte 2650 samtaler. 
   
 • Påskepakker til fængsler, kvindekrisecen-tre og asylcentre
  Røde Kort uddelte påskepakker til 800 kvinder på alle landets 54 krisecentre samt 550 pakker til asylfamilier på Røde Kors’ centre, der ellers var afskåret fra menneskelig kontakt.
 • Støtte ved testcentre i Region Hovedstaden
  Røde Kors øgede testkapaciteten i belastede centre, så antallet af testede gik fra ca. 75 personer til 95-120 personer i timen.
   
 • Tværgående understøttelse af alle corona-indsatser
  Et hjælpenetværk blev etableret med det formål at hjælpe mennesker, der på grund af dårligt helbred, selvisolation eller karantæne ikke kunne foretage de nødvendige praktiske gøremål som for eksempel at handle eller hente medicin på apoteket. Indsatsen aktiverede 17.000 frivillige mennesker.

Projekts endelig evaluering af forløbet kan læses i projektets afsluttende rapport.

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Støtte Til Røde Kors

Projektejer:
Røde Kors

Tid:
2020-2021

Støttet med:
1,0 mio. kroner

Læs mere

På hjemmesiden hos Røde Kors kan der læses mere om indsatsen.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Anders Ladekarl
Generalsekretær
Telefon: 22 60 02 60
Mail: anlad@rodekors.dk

Ansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk