SDG Accelerator

Projektet skal udvikle og afprøve et accelerations- og innovationsforløb, der skal bistå industrivirksomheder i at udvikle nye forretningsmuligheder i regi af FN’s 17 verdensmål.

Den private sektor spiller en afgørende rolle, når De Forenede Nationers 17 verdensmål skal nås frem mod 2030. Verdensmålene – også kaldet Sustainable Development Goals (SDG) – spiller derfor en hovedrolle i projektet SDG Accelerator, der har til formål at accelerere den private sektors engagement i SDG-agendaen med fokus på mellemstore industrivirksomheder. Det gøres ved at skabe synlige rollemodeller og forretningsmæssige gevinster, samt aktivere og bidrage til øget medarbejderengagement i den globale bæredygtighedsdagsorden. 
 
Hensigten med projekt er at udvikle og teste SDG Accelerator med 30 danske industrivirksomheder over en periode på to år.
 
 

METODE

Den acceleratormodel som projektet vil udvikle består overordnet set af fire sammenhængende komponenter. 
 
 • CEO positionering
  Som led i projektet skal den enkelte virksomhedsleder have mulighed for at formidle virksomhedens konkrete engagement i SDG-agendaen gennem relevante kanaler og inviteres til et VIP-arrangement med UNDP Goodwill Ambassadører, beslutningstagere og andre nøglepersoner. Formålet er at fejre de virksomhedsledere, som griber de nye bæredygtighedsmål og dermed få eksponeret bæredygtige forretningsmuligheder i offentligheden.
 • Accelerations- og innovationsprogram 
  Et seks måneder langt forløb, hvor 2-4 virksomheder deltager i skræddersyede forløb med fokus på at identificere nye forretningsmuligheder indenfor SDG-agendaen. Forløbet består i alt af tre individuelle og to fælles sessioner. Blandt andet indeholder denne komponent en accelerationsworkshop, hvor finansieringsmuligheder og ekspertise fra NGOer, den offentlige sektor, FN, den akademiske verden og konsulenter sættes i spil for at raffinere og videreudvikle de forretningsmuligheder, som den pågældende virksomhed måtte have.
 • Digital platform
  Der udvikles og implementeres et digitalt idéudviklingsværktøj, som alle medarbejdere i de deltagende virksomheder kan bruge til at udveksle og udvikle forretningsideer som baserer sig på de 17 Verdensmål fra FN.
 • Diffusionsaktiviteter
  Der opsamles viden og erfaringer fra programmet undervejs, som efterfølgende gøres tilgængelige for danske virksomheder via en open source platform. På den måde bringes projektets arbejde med FN’s 17 Verdensmål og SDG-agendaen i det hele taget, bredere ud. Formålet er at vise de bæredygtige forretningsmodeller som SDG’erne kan bane vej for.
   

EFFEKT

Projektet ønsker at vise, at det at arbejde målrettet og strategisk med verdensmålene er god forretning, og at det er muligt at skabe bæredygtig vækst og samtidigt adressere de presserende samfundsudfordringer og behov som er manifesteret i SDG-agendaen. 
 
Projektet forventer, at de deltagende virksomheder på kort sigt får kompetencer til at omsætte SDG’erne til forretningsmæssig værdi og på længere sigt formår at integrere bæredygtighed i kerneforretningen for at opnå værditilvækst og øget konkurrenceevne lokalt såvel som internationalt. 
 
Projektet har derfor opstillet følgende succeskriterier: 
 
 • Alle deltagende virksomheder har udviklet og integreret SDG-forretningsmuligheder i deres strategi med et betydeligt forretningspotentiale. 
 • Alle deltagende virksomheder bruger engagementet i SDG-dagsordenen som profilerende element i virksomhedens positionering.
 • Der er genereret minimum 15 idéer per deltagende virksomhed på den digitale medarbejderplatform. 
 • Der er udviklet og afprøvet en tilgang til SDG’erne i en open source model, som muliggør stor udbredelse til andre danske virksomheder. 
 • Minimum 25 % af målgruppen af virksomheder kender til projektet SDG Accelerator.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
SDG Accelerator 

Projektejer: 
United Nations Development Programme (UNDP)

Tid: 
2017-2019

Støttet med: 
9,13 mio. kroner

Hjemmeside:
http://www.sdg-accelerator.org

SDG 

Der kan læse meget mere om de 17 sustainable development goals (SDGs) på nedenstående hjemmeside under FN. 
 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Camilla Brückner
Direktør

Kontaktperson:
Stine Junge
Privatsektor og Sekretariat
Telefon: 45 33 60 02
Mail: stine.junge@undp.org 
 
Projektansvarlig Industriens Fond:

Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk