Sales and Operations Planning

Projektet ville øge konkurrencekraften i mindre danske virksomheder gennem implementering af tværgående Sales & Operations Planning processer.

Sales and Operations Planning (S&OP) er et uudnyttet potentiale blandt mange danske virksomheder – særligt hos de små og mellemstore. Ofte er der en tendens til at virksomhederne lægger for meget fokus på teknologi og for lidt på mennesker og procesdesign.
 
Det ville det nærværende projekt ændre på ved at implementere S&OP-processer i små og mellemstore danske virksomheder, således at der kunne findes en veldefineret proces, der passer til udbud og efterspørgsel, og som leverer det nødvendige beslutningsgrundlag til virksomhedens ledelse. På den måde kunne der træffes rettidige og relevante beslutninger om produktionsmængder og nødvendig kapacitet. Projektet er nu afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport.
 
Projektet henvendte sig til topledelser og mellemledere fra salgs- og driftsafdelinger i danske virksomheder, samt medarbejdere med relation til S&OP i danske industrivirksomheder.
 
Projektet udførtes i samarbejde med Dansk Indkøbs- og Logistik Forum, New Core, Business Danmark og DI – Dansk Industri. 
 
 

METODE

Projektet indeholdte fire afgrænsede faser, der dog hænger sammen med hinanden:
 
 • 1. fase: Best practices af S&OP-implementering
  Denne fase vil afdække de 3 P’er (process, people & performance) for hver virksomhed. Fasen vil blive gennemført gennem personlige interviews med deltagere fra både salget og driften, samt med sekundært materiale om S&OP-processerne fra virksomhederne.
 • 2. fase: S&OP-implementeringsforløb
  Denne fase indeholder studier af S&OP-implementeringsforløb i 10 virksomheder. For hvert virksomhedsforløb vil der være tale om én måneds forberedelse og dernæst et 3-måneders pilotforløb, og vil bestå i orientering om S&OP for topledelsen og medarbejdere.
 • 3. fase: Undersøgelse
  Fasen består af en spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at afdække udbredelsen af S&OP i Danmark, herunder at identificere årsager til, hvorfor S&OP anvendes eller ikke anvendes; drivkræfter og barrierer. 
 • 4. fase: Videnspredning
  Denne afsluttende fase består i afholdelse af to halvdagskonferencer, hvor projektets samlede resultater formidles. Projektet vil offentliggøre videomateriale om hele forløbet sammen med et antal praksisrettede artikler og udviklede værktøjshæfter.
 

MÅLSÆTNING

Projektet havde en forvent om at øge opmærksomheden på, hvorledes konkurrencekraften forbedres i danske industrivirksomheder gennem S&OP. De deltagende virksomhederne ville dertil opnå forbedret performance i form af øget markedsforståelse og leveringsevne samtidig med et reduceret omkostningsforbrug til gavn for innovation og vækst. 
 
 

VIDEOER

Projektet har udgivet fire videoer, der sætter fokus på, hvad Sales and Operations Planning er, og hvordan man som virksomhed kan bruge metoden til at skabe profit, udvide eller effektivisere sine processer. Videoerne kan ses nedenfor, hvor projektet løbende udgiver videoer. 

Video 1: Koncept
I den første video kan du høre om, hvad S&OP-konceptet går ud på, og hvordan det kan hjælpe virksomheden med at minimere investeringer og skabe størst mulig profit. 

Video 2: Værdikæden
Denne video handler om, hvordan værdikæden i virksomheden koordineres i S&OP-processerne, således at det er så effektivt som muligt.

Video 3: Krisehåndtering
Denne video sætter fokus på, hvordan man kan håndtere de kriser, der kan opstå for medarbejderne, når virksomheden er under forandring og vokser sig større.

Video 4: Teknologi
Teknologi er en anden dimension, som er vigtig i forhold til S&OP-arbejdet. I denne video fortælles der, om hvordan teknologi, herunder Big Data, kan være med til at sikre virksomhedens profit. 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Sales and Operations Planning

Projektejer: 
Syddansk Universitet 

Tid: 
2016 - 2018

Støttet med: 
3,23 mio. kroner

Hjemmeside: 
Sales And Operations Planning

videoer

Projektet har udgivet en miniserie med fire videoer, der handler om, hvad S&OP er, og hvordan man generelt kan gøre brug af metoden, når en virksomhed skal vækste, udvide eller effektiviseres. De fire videoer kan ses på YouTube gennem nedenstående link 

BESØG PARTNERNE

Projektet blev udført i samarbejde med Dansk Indkøbs- og Logistik Forum, New Core, Business Danmark og DI – Dansk Industri. Læs mere om de enkelte projektpartnere nedenfor:
 

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i to afsluttende rapport. Rapporterne kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jan Stentoft
Professor, Ph.d.
Telefon: 65 50 13 70
Mail: stentoft@sam.sdu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:

Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk