Øget transparens skaber balance i værdikæden

14.11.2017

Ved hjælp af Sales and Operations Planning kan industrivirksomheder effektivisere værdikæden, skabe høj transparens og dermed maksimere forretningen.

Til trods for at Sales og Operations Planning er et velkendt koncept med mange konkurrencemæssige fordele, så er det fortsat et uudnyttet felt blandt mange danske virksomheder. Med projektet Sales and Operations Planning (S&OP) sættes der derfor fokus på emnet gennem kortlægning af succeskriterier og barrierer ved implementering af tværgående S&OP-processer i en virksomhed, til gavn for virksomhedens konkurrenceevne.
 

MERE FOKUS PÅ MENNESKER

Syddansk Universitet, der står bag projektet, har i særlig høj grad, gennem projektet, sat fokus på personlig adfærd i S&OP-processerne, da der ofte er en tendens til, at virksomhederne lægger for meget fokus på teknologi frem for mennesker og procesdesign. Specielt vil projektet forsøge at angive praktiske vejledninger til, hvorledes virksomheder konkret kan opnå succes med at føre S&OP ud i livet.

En række store virksomheder arbejder helt systematisk med sales and operations planning, sådan som det beskrives i nedenstående videoer.

        

        

Men med S&OP-projektet er tanken at flere mindre og mellemstore virksomheder adopterer principperne fra projektet og dermed kan høste nogle af de samme gevinster, som allerede høstes de steder hvor processerne allerede kører den dag i dag.
 

BEST PRACTICE

Et af målene med S&OP-projektet er blandt andet at måle effekten af implementeringen af nye og gennemtænkte processer i 10 danske virksomheder i løbet af de næste par år. Indtil videre har projektet udgivet en miniserie om emnet bestående af fire videoer, der sætter fokus på S&OP, og hvordan virksomheder kan bruge metoden til at skabe profit, udvide eller effektivisere sine processer. Videoerne kan ses på projektets hjemmeside, der kan besøges via linket nedenfor.

Den 14. november afholder projektet et gå-hjem-møde i Aarhus, hvor de foreløbige resultater og erfaringer præsenteres. Senere på måneden - den 30. november - afholdes et tilsvarende gå-hjem-møde i København. Møderne er åbne for alle interesserede og man kan tilmelde sig via links nedenfor.

PROJEKTET

S&OP-projektet vil forsøge at skabe en veldefineret proces, som afstemmer supply og demand for virksomheders produktportefølje, og som leverer det nødvendige beslutningsgrundlag til virksomhedens ledelse, så der kan træffes rettidige og relevante beslutninger om produktionsmængder og nødvendig kapacitet. Læs mere om projektet her på hjemmesiden.

Mere info

Projektet holder to gå-hjem-møder, ét i Aarhus og ét i København. I Aarhus foregår det den 14. november, mens det i København vil være den 30. november.

VIDEOER

Projektet har udgivet en miniserie med fire videoer, der handler om, hvad Sales and Operations Planning er, og hvordan man generelt kan gøre brug af metoden, når en virksomhed skal skabe mere vækst, udvide eller effektivisere diverse processer. De fire videoer kan ses på projektsiden, der kan tilgås via nedenstående link.