Et hus er en datacentral

23.03.2018

Hjemmets fire vægge er i stigende grad en direkte kommunikationskanal mellem beboere og leverandører. Nyt projekt stiller skarpt på denne digitale udfordring for blandt andet byggebranchen.

Et hus er ikke længere blot et hus, som vi kan opholde os i. Bygninger bliver i stigende grad interaktive, digitale informationstjenester, dataleverandører, serviceleverandører og kommunikationskanaler. Det skaber rum for nye forretningsmodeller og en digital omstilling i industrien.

Virksomheder, der tidligere var business-to-business underleverandører til byggeindustrien, begynder nu at kommunikere direkte med husets beboere og brugere. Ad den vej opsamles store mængder data om forbrugsvaner og behov. Den viden kan omsættes til nye produkter og services, men kan også ændre kundeforhold og værdikæder markant. Det betyder, at nuværende producenter og leverandører presses af mere digitalt parate aktører på markedet og at man overalt i erhvervslivet – ikke bare i byggeriet – må tage stilling til digitaliseringen,” siger adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech.
 

Data opsamles overalt

Varmepumper, vinduer, el-, vand- og varmesystemer, sikkerhedsalarmer, køleskabe, sundhedsydelser og mange andre ting udstyres med intelligente sensorer og forvandler et traditionelt hjem til et Smart Home. Her er leverandørens direkte kontakt med slutbrugeren central.

For hele byggebranchen og for leverandører til byggeindustrien betyder det store omvæltninger, der betyder nye salgs- og kunderelationer, nye samarbejdsrelationer, prisstrategier og nye eksportmarkeder. Digitaliseringen omdefinerer forretningssystemer og modeller samt værdikæder i byggebranchen og andre brancher, der leverer til hjem,” siger professor Børge Obel fra Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS, som har modtaget bevillingen på 5,23 millioner kroner fra Industriens Fond i forbindelse med fondens særlige indsats på digitaliseringsområdet.
 

Nye forretningsmodeller

Projektet Smart Home skal i løbet af de næste to år udvikle og afprøve et strategi- og udviklingsforløb for virksomheder, der vil udvikle nye, digitale forretningsmodeller. Forløbet vil blive udviklet i samarbejde med først 10 virksomheder inden for Smart Home-industrien og vil senere blive tilbudt til yderligere 100 virksomheder. Parallelt med forløbet opsamler forskerne viden om Smart Home-kunders erfaringer og behov og om virksomhedernes digitale modenhed. Denne viden inddrages i udviklingsforløbet og bruges til udvikling af en app, som virksomheder kan bruge til at måle deres egen digitale modenhed. Processen og appen vil give virksomhederne input til, hvor de bør sætte ind for at sikre vækst.

Virksomhederne vil desuden blive tilbudt at deltage i en Master Class om digital transformation med internationale eksperter og forskere. Derudover vil der blive produceret en række videnskabelige artikler på baggrund af projektet. Ud over forskere fra Aarhus BSS deltager også forskere fra MIT (Massachusetts Institute of Technology) og Universität Rostock. Alexandra Instituttet er partner på projektet.

PROJEKTET

Projektet vil afprøve et strategi- og innovationsforløb, der skal bistå virksomheder med at udvikle nye digitale forretningsmodeller og skabe vækst. Læs mere om projektet her på hjemmesiden. 

PARTNERE

Projektet udføres af Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet i samarbejde med Center for Information Systems Research ved MIT, University of Rostock og Alexandra Instituttet. Læs mere om partnerne nedenfor.

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om Nye Digitale Forretningsmodeller, som Industriens Fond gennemførte ultimo 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her: