Spionagetesten

Projektet skulle udvikle et online testværktøj, der skulle hjælpe danske virksomheder i kampen mod industrispionage.

Industrispionage udgør en øget trussel mod dansk konkurrenceevne. Mistet viden og afslørede teknologihemmeligheder kan føre til tab af eksport og job.

Det var derfor projektets formål, at udvikle et digitalt værktøj til danske industrivirksomheder, så de dels fik overblik over eget beredskab, dels opnåede konkrete redskaber til at forbedre informationssikkerhed og udviklede et værn mod spionage.

Værktøjet skulle dække alle grene af sikkerhed med relevans for industrispionage, herunder governance, management, awareness, beredskab, fysisk sikkerhed, it-sikkerhed, personsikkerhed og rejsesikkerhed. Således ville værktøjet bidrage til at beskytte virksomheders drift og udvikling og derigennem styrke konkurrenceevnen i dansk erhvervsliv.

Spionagetesten var primært målrettet danske industrivirksomheder med behov for at beskytte deres forretning bestående af eksempelvis rettighedsbeskyttede produkter, viden, forskning, teknologi, design, brand eller kundedatabaser mod ulovlig kopiering, konkurrenceforvridning eller fjendtlig overtagelse. Mindre virksomheder uden egentlige informationssikkerhedsstrukturer vil med testværktøjet Spionagetesten få konkrete redskaber til at udvikle et tidssvarende og velfungerende beredskab mod industrispionage. Større og mere sikkerhedsbevidste virksomheder vil kunne teste eksisterende beredskaber og indsatser på området.

Projektet er nu afsluttet og resultater og erfaringer kan læses i projektets afsluttende rapporter.

Metode 

Projektet bestod af følgende hovedaktiviteter, som helt overordnet gik ud på en indledende analysedel og en efterfølgende eksekveringsdel:

 • Research og analyse af udenlandsk best practice.
 • Etablering af ekspertpanel med offentlige og private aktører.
 • Kategorisering af brancher med udgangspunkt i virksomhedernes sårbarhed over for industrispionage.
 • Udvikling af branchespecifikke testspørgsmål.
 • Udvikling af vægtningssystem, der scorer den deltagende virksomhed.
 • Udvikling af virksomhedsspecifikke værktøjer og anbefalinger.
 • Udvikling af teknisk løsning til værktøjet.
 • Udvikling og design af website.
 • Oplysningskampagne om brugen af Spionagetesten målrettet danske industrivirksomheder.
 • Fortsat udvikling af platform, som opdateres i takt med teknologi- og trusselsudviklingen.
   

RESULTATER

For mindre virksomheder, uden eksisterende beredskaber mod industrispionage, udgør Spionagetesten de første vigtige skridt mod etableringen af et beredskab mod industrispionage. For større og mere sikkerhedsmodne virksomheder tilbyder værktøjet en uvildig evaluering af allerede eksisterende beredskaber og efterfølgende anbefalinger af justeringer og forbedringer.

Over 3000 har besøgt Spionagetesten, og mere end 150 har gennemført testen. Pga. det store fokus på brugerens sikkerhed og beskyttelse af informationer, er det ikke muligt at spore, hvor mange unikke besøg der har været på testen, men det synes rimeligt at antage, at projektets indikatorer til fulde er nået. De tilbagemeldinger projektet har fået fra brugere, viser at de er meget tilfredse med værktøjet, da det bidrager til afdækning af sikkerhedsproblemer samt giver relevante anbefalinger, som er forståelige og anvendelsesorienterede.
 

SpionageTesten 2.0

Siden projektet blev sat i søen tilbage i 2015 med en donation fra Industriens Fond på godt 2 mio. kroner, er udfordringerne med industrispionage og cyberkriminalitet kun blevet større og mere varierede. Derfor blev værktøjet opdateret i 2018 for at imødekomme nye angreb/trusler med tilhørende råd samt relancere værktøjet med en oplysningskampagne målrettet de danske industrivirksomheder.

 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Spionagetesten

Projektejer: 
CERTA

Tid: 
2015 - 2017

Støttet med: 
2,2 mio. kroner

Hjemmeside:
Spionagetesten

AFSLUTTENDE RAPPORTer

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i to afsluttende rapporter. Den seneste rapport 'SpionageTesten 2.0', er resultaterne fra en videreudvikling af den oprindelige test. Rapporterne kan læses forneden.
 
Industriens Fond, Spionagetesten, Rapport Forside
 

Afsluttende rapport om projektet SpionageTesten 2.0

 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jakob Dreyer
Managing Director
Telefon: 24 95 42 90
Mail: jd@certaintelligence.com

Projektansvarlig Industriens Fond:
Malene Stidsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 34
Mail: ms@industriensfond.dk