Agil Stage-gate

Projektet har udvikle en ny innovationsmodel for mellemstore danske produktionsvirksomheder ved at anvende stage-gate og agile projektmetoder 

Erfaringer viste at kombinationen af stage-gate og agile projektmetoder havde et stort potentiale for at sikre en struktureret innovationsproces, en reduceret udviklingstid samt en øget succesrate.
 
Projektet udviklede derfor en ny innovationsmodel for mellemstore virksomheder, til at forbedre konkurrencekraften i et stadig mere konkurrencepræget marked.
 
Projektet fokuserede i særlig høj grad på virksomheders udfordringer i forhold til at gennemføre en systematisk og struktureret proces samt at sikre økonomiske og medarbejdermæssige ressourcer i løbet af processen.
Projektet var målrettet mellemstore produktionsvirksomheder med 80-300 medarbejdere som havde igangsat egne udviklingsprojekter, og var afhængig af løbende innovation og introduktion af nye produkte 
 
 

METODE 

Projektet løb i tre faser, der både udviklede, testede og slutteligt forankre innovationsmodellen: 
 
  • Fase 1: Konceptudvikling
    I denne fase blev agile stage-gate modellen konceptudviklet .
  • Fase 2: Virksomhedsforløb
    I denne fase indgik udvalgte virksomheder et udviklingsforløb, hvor de afprøvede og testede den nye metode. Derudover havde virksomhederne mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden vedrørende agile stage-gate.
  • Fase 3: Videndeling og forankring 
    I denne fase blev en ’light manual’ udarbejdet med projektets resultater. Manualen visualiserede og beskrev den nye innovationsmodel, så den kunne formidles til og anvendes af målgruppen.
 

MÅLSÆTNING

Med den nye model fik virksomhederne en innovationsmodel til at overkomme svaghederne ved de nuværende stage-gate-modeller, og som samtidig gjorde, at virksomhederne kunne fastholde og bygge videre på deres eksisterende viden om innovation.
 
Deltagende testvirksomheder dokumenterede væsentlige forbedringer både med henblik på generelt overblik over deres innovationsproces, såvel som kortere udviklingstider, reducerede omkostninger, samt forbedret succesrate.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Agil Stage-gate

Projektejere: 
Dansk Industri
GEMBA Innovation
Danmarks Tekniske Universitet

Tid:
2016-2018

Støttet med: 
2,3 mio. kroner

Hjemmeside:
Agil Stage-Gate

Temaindkaldelse

Projektet udspringer af den temaindkaldelse som Industriens Fond udbød med innovation som omdrejningspunkt. Læs mere om denne og øvrige temaindkaldelser via linket nedenfor.

VÆRKTØJSKASSE og evaluering

Projektet har udviklet to publikationer bestående af en værktøjskasse med en ny model for udviklingsprojekter i mellemstore virksomheder samt en evaluering af projektet. Begge publikationer kan læses nedenfor. 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Kinga Szabo Christensen
Chef Lederudvikling & Produktivitet
Telefon: 33 77 39 05
Mail: kisz@di.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk

 

Evaluering